Karta dne

 

PODSTATA:
Kouřové zrcadlo představuje aspekty toho, co je implikováno, ale ve světě to nelze hned poznat, tajemství toho, jak se věci spojují a jak se rozpadají bez zjevné příčinné souvislosti. Tento symbol také představuje stín lidské psychiky, části já, které člověk odmítá. Kouřové zrcadlo může také představovat stav popření nebo neschopnost nebo...

PODSTATA:
Chřestidlo volá Ducha a nese šamanovu modlitbu do čtyř směrů. Tělo chřestidla je jako Země točící se kolem své osy. S pomocí chřestění vštěpuje šaman kýžený osud do budoucnosti a uzavírá modlitbou: "Velký Duchu, ať se stane tvá vůle!" Chřestidlo nás vede k modlitbě za celou Zemi, nejen za naše osobní potřeby. Když se modlíme za nejvyšší...

PODSTATA:
Had je životní silou Matky Země. Svinutý had Kundalini přináší vášeň, uzdravení a obnovu. Nabízí nám ovoce ze Stromu poznání v rajské zahradě a připomíná nám, abychom zahodili minulost tak, jak se zbavuje své unavené, staré kůže. Had vám přichází nabídnout zakázané ovoce, které osvobodí vaši vášeň a kreativitu.

PODSTATA:
Slunce je uznáváno mnoha kulturami jako přední mužská síla. V jiných tradicích je v její plné síle vnímána jako ženská. Ať tak či onak, je to nejjasnější světlo pro všechny bytosti a umožňuje životu vyrůst z temné, ženské Země. Může to být jemné a hřející blízko východu nebo západu slunce, podzimu nebo zimy - nebo to může být...

PODSTATA:
Duha symbolizuje sedm kroků pravé duchovní cesty, které se projevují jako barvy sedmi čaker. V Himalájích je duhové tělo považováno za úplné uskutečnění naší podstaty. Duha také představuje most mezi fyzickým a duchovním světem. Na konci svého života můžeme cestovat přes duhový most do nejvyšších nebeských sfér. Když se objeví duha, je to...

PODSTATA:
Každých 28 dní Měsíc/Luna ukazuje plynulý přechod od tmy ke světlu a pak zase zpět. Tento jev na naší obloze má silný dopad na naši lidskou psychiku. Nabízí nám jistotu, že po obdobích prázdnoty a temnoty čeká světlo, abychom se mohli znovu narodit do nové fáze. Připomíná to domorodou africkou modlitbu k Měsíci: "Ať se náš život obnoví...

PODSTATA:
Kukuřice představuje matku obživy a hmatatelné hojnosti. Tento symbol představuje materiální prosperitu ve světě forem, který mnohým poskytuje stabilitu a obživu. Je toho víc než dost.

PODSTATA:
Rada jsou zářivé bytosti, které drží kolektivní moudrost lidstva. Jsou to ti, před kterými si uděláte revizi svého života, když přejdete do světa Ducha. (Životní revize je, když své dobré a špatné skutky umístíme do božského měřítka a pokusíme se vysvětlit, proč jsme nemilovali, neodpouštěli nebo se neodvažovali tak silně, jak bychom mohli...

PODSTATA:
Oheň pohltí vše, čeho se dotkne. Plameny nám připomínají nestálou povahu reality a to, jak se situace mohou rychle proměnit v krásu nebo chaos. Oheň je vášeň a jeho tančící plameny nás zvou k dosažení nebe. Teplo a světlo jsou nebeské, ale příliš mnoho tepla nás může spálit. Úplné vykročení do energie ohně znamená naprostou přeměnu, jako...

PODSTATA:
Přijetí tohoto symbolu vám připomene, že když jste v souladu se svým srdcem a duší, jste v cíli a brzy dosáhnete svého cíle. Buďte pravdiví svému povolání duše, vzdejte se připoutanosti a osvoboďte se z pout nespoutaných ambicí. Nyní se ukazuje, že je to okamžik
propojení, ve kterém se váš záměr setkává s hmotným světem. Šíp také...