karta 10*kukuřice

21.09.2021

PODSTATA:
Kukuřice představuje matku obživy a hmatatelné hojnosti. Tento symbol představuje materiální prosperitu ve světě forem, který mnohým poskytuje stabilitu a obživu. Je toho víc než dost.

POZVÁNKA:
Zasadili jste krásné pole snů a tvrdě jste pracovali. Dokonce i ve chvílích, kdy jste ztráceli víru, jste pokračovali. Nyní přichází kukuřičný duch, aby to oslavil a ukázal vám bohatou úrodu. Toto je čas sklízet plody tvrdé práce a důvěry, ať už jsou tyto odměny finanční nebo druh prosperity měřený spíše kvalitou než kvantitou. Když se objeví tento symbol, jste tak požehnaní. Nezapomeňte se podělit o své štěstí.

Dávej si pozor na zkratky a rychlé cesty ke svým snům. Nic není zadarmo a nárokování si něčeho nebo očekávání , že něco dostaneš jen tak. Vděčnost, vytrvalost a pokora je ten směr. Ke svým cílům dospěješ, semínka záměrů zasazuj vědomě a s úctou. Neboj se, nebude nedostatek, nikdo nevezme, co je tvé. Vesmír vždy poskytne hojnost. Sklidíš, co zaseješ.  Neztrácej naději, po období sucha vždy zase přichází období deště.