Nejsi náhodný. Existence tě potřebuje. Bez vás bude v Existenci něco chybět a nikdo to nebude schopen nahradit. To vám dává pocit důstojnosti – celá Existence vás potřebuje. Hvězdy, slunce a měsíc, stromy, ptáci a země – vše ve vesmíru bude mít pocit, že existuje malý volný prostor, který nemůže obsadit nikdo jiný než vy.

Transformace znamená změnu tvaru. Když přemýšlím o změně tvaru, myslím na sochaře s hlínou, ženu těhotnou s dítětem, zapojování duše uspokojující jógu, cvičení v tělocvičně a mnoho dalších forem fyzické aktivity.

Ve chvíli, kdy začnete vnímat život jako lehkomyslnost a hravost, je z vašeho srdce odstraněna veškerá zátěž.
Všechny vaše obavy – strach ze smrti, ze života, z lásky – všechno zmizí.
Člověk začíná žít velmi snadno, téměř beztíže.
A když se někdo stane beztížným, může létat do otevřeného nebe.

Podle zenového učení všichni pocházíme odnikud a nikam neodcházíme.
Jsme tady a teď – nepřicházíme a neodcházíme.

Všechny osobní cíle jsou neurotické.
Člověk, který pochopil podstatu, nakonec dospěje k pochopení a pocitu, že je neoddělitelný od celku a nepotřebuje hledat svůj osud.

V každém okamžiku máte možnost být všeobjímající. Ať děláte cokoli, ponořte se do toho úplně, aby mysl na nic nemyslela – existuje pouze tady a teď, existuje pouze plná přítomnost. Totálnost se bude projevovat stále více. Díky této chuti totálnosti budete stále více schopni být všeobjímající, být free. Zkuste rozpoznat okamžiky, kdy nejste volní....

Život se nesmyslně opakuje.
Dokud nezpozorníte, bude se to v kruhu opakovat.
Proto mu buddhisté říkají kolo života a smrti – kolo času.
Pohybuje se jako kolo: po narození přichází smrt, po smrti přichází zrození, po lásce následuje nenávist, po nenávisti - láska, po úspěchu přichází neúspěch, po neúspěchu - úspěch.

Když neseme břemeno toho, co bychom měli a co bychom neměli, vnucovali nám jiní, staneme se jako tato otrhaná, bojující postava, která se snaží dostat do kopce. "Jděte rychleji, snažte se více, dosáhněte vrcholu!" křičí pošetilý tyran, kterého nese na rameni, zatímco tyran sám je korunován panovačným kohoutem.
Pokud vám život v dnešní době připadá...

Pták zobrazený na této kartě se dívá z něčeho, co vypadá jako klec.
Nejsou tam žádné dveře a vlastně mizí mříže.
Mříže byly iluzí a tento malý ptáček je přivolán milostí, svobodou a povzbuzením ostatních. Roztahuje křídla a je připraven vzlétnout hned poprvé.

Zen učí: považujte všechna velká slova a velká učení za svého smrtelného nepřítele.
Vyhněte se jim, protože musíte najít svou vlastní cestu.
Nemusíte být následovníkem, imitátorem.
Musíte být originální, jedinečný člověk.
Své nejhlubší jádro budete muset najít sami, bez průvodce, bez prostředníka.
Noc je temná, ale s intenzivním ohněm hledání jistě...

Iluzivní opona neboli "maya", která vám brání vnímat realitu takovou, jaká je, je v plamenech.
Ten oheň nehoří vášní, ale studeným plamenem vědomí.
Když se pálí opona, uvidíte Buddhovu elegantní a čistou tvář.