Numeroterapie

Numeroterapie – jak vám pomůže?

Cílem numeroterapeutických sezení je najít vzorce zakódované v podvědomí a následně posílit ty, které je podporují a léčit ty, které je oslabují a blokují.

Je pro nás nejdůležitější určit skutečný problém, rozpoznat skutečný záměr a skutečnou potřebu klienta. Klíčové je najít ten správný vzorec.

Vzorce, které jsou zaznamenány v našem podvědomí, pocházejí z různých období – dětství, dospívání, dospělosti, ale i předchozích životů (karma).
Máme i zděděné vzory.
Jejich nalezení je klíčovým prvkem numeroterapie

Cílem numeroterapie je co nejrychleji a nejefektivněji pracovat s blokujícími vzorci v podvědomí.

Můžete podstupovat různé terapie, můžete z každé strany pracovat s energií, s barvami, s čakrami, s dalšími dostupnými metodami, můžete jít i na psychoterapii, ale v určité chvíli hrozí, že narazíte do zdi a řeknete si: 

"Dobře, vím, že bych takhle neměl myslet, neměl bych se tak cítit, ale přesto to cítím!" .

A právě zde přichází vhod numeroterapie, která k celé problematice přistupuje holisticky.

Numeroterapie, založená na numerologii, jim však dává ještě něco navíc – dává jim ucelený obraz o sobě jako o člověku.

Numeroterapeut, jehož základní znalostí je numerologie má i řadu dalších nástrojů, díky kterým přesně ví, kde a jak se ptát, ví, kam a jak sáhnout, aby našel blokády, které dosud nebyly objeveny "standardními" metodami.

Numeroterapie je celostní léčebná metoda.
Ve skutečnosti je hlavním úkolem numeroterapie zachytit vzorce, které vás blokují z vašeho podvědomí a úkolem numeroterapeuta je řídit se tím, co mu klient říká.
Když vás následuje jako dobrý společník, učí vás to o sobě.
Nikoho nesoudí.

V numeroterapii odhalíme blokující vzorce v podvědomí a začneme s nimi pracovat.

Každý z nás je jiný, každý z nás má jiný potenciál, každý z nás má jiné cesty .
Mnoho informací o člověku k nám přichází z numerologického portrétu.
Numeroterapie jde však ještě o krok dál.
Říká vám, co dělat se znalostmi získanými z numerologie, ale využívá i mnoho dalších nástrojů.
Používáme vizualizace, meditace, cvičení a afirmace. 

Numeroterapie ve vztazích

Rozpoznání problému

Vztahy a mezilidské vztahy jsou jedním z nejdůležitějších aspektů našeho pozemského života.
Setkáváme se s nimi každý den, ve škole, doma nebo v práci.
Každý z nás je prožívá jiným způsobem.
Někteří lidé navazují krásná přátelství, když jsou mladí nebo najdou lásku svého života a zůstanou tam šťastně až do konce svých dnů.
Jiní neustále zažívají zklamání, zradu a někdy i násilí.
Lekce, které zažíváme, nejsou náhodné.
Nemá to také nic společného s nepřízní osudu nebo špatnými lidmi, kteří se objevují na naší cestě.
Naše zkušenosti jsou volbou naší duše a zde bychom měli hledat odpovědi.

Kdy vyhledat pomoc?

Numeroterapie vám pomůže dostat se ke zdroji vašich problémů a propracovat se přes omezující vzorce uložené ve vašem podvědomí. 

Kdy se rozhodnout pro sezení?

 • Pokud se při kontaktech s opačným pohlavím cítíte nejistě,
 • Pokud se stydíte nebo se bojíte intimity,
 • Pokud neustále přitahujete obtížné partnery,
 • Pokud utíkáte ze vztahu nebo máte pocit, že si to nezasloužíte,
 • Pokud se cítíte osamělí, přestože jste ve vztahu,
 • Pokud se nedokážete vyrovnat s rozchodem,
 • Pokud si nedokážete odpustit minulé události,
 • Pokud si nemůžete ve vztahu s partnerem stanovit hranice,
 • Pokud zažijete ve vztahu násilí.

Metody práce se vztahovými problémy

Podle zdroje problému se volí jednotlivé metody práce.
Numeroterapie nabízí širokou škálu nástrojů a technik, které pomáhají v terapeutickém procesu a umožňují pochopit podstatu životních zkušeností.
Sezení začínají analýzou osobnosti na základě numerologického portrétu a rozhovoru.
Je to čas, kdy se identifikuje oblast problému, jeho zdroj a dopad na současný život.
V dalším kroku jsou představeny další nástroje, které poskytují hloubkovou analýzu vybraného problému, kterým se zabýváme.
Může se jednat o cvičení založená na práci s vlastními vztahovými vzorci, omezujícími přesvědčeními nebo emocemi.

Potíže ve vztazích často způsobují blokády toku energie na úrovni srdeční čakry.
Někdy je také potřeba pracovat s energií rodiny.
Proto v Numeroterapii pracujeme na odblokování energetických kanálů a pročištění našeho energetického pole.
Důležitým prvkem sezení je také cesta vděčnosti a přijetí.
Umožňuje vám více se otevřít terapeutickému procesu a efektivněji procházet obtížnými zkušenostmi ve vztazích.

Co můžete od numeroterapie očekávat?

Numeroterapie má za cíl ukázat zdroj problémů, které ve vztazích zažíváme.
Výsledkem práce by mělo být navázání hlubokého vztahu k sobě samým, pochopení lekcí, kterými procházíme, a zbavení se omezujících vzorců uložených v podvědomí.
Nový pohled a větší povědomí zlepší vaši energii.
Získáte sebevědomí, poznáte své potřeby a dokážete si jasně vymezit své hranice ve vztazích s ostatními. Začnete žít v souladu se svou přirozeností a autentičností.
Změny, která ve vás proběhnou, ovlivní i vztahy, ve kterých se právě nacházíte nebo do kterých v budoucnu vstoupíte.
Více pochopíte své potřeby a motivace.
Začnete novou etapu ve svém životě a začnete vědomě přitahovat to, co chcete. 

Rozsah pozitivních účinků však bude záviset na vašem zapojení.

Numeroterapie v podnikání

Rozpoznání problému

Co rozhoduje o úspěchu v podnikání?
Kolikrát se vám tato otázka objevila v hlavě?
Neomezil se pokus o odpověď pouze na výroky "měl štěstí" nebo "měl to jednodušší, protože pochází z bohaté rodiny?"
Je osobní úspěch vždy určován příznivým osudem nebo třetími stranami?
Co říkáme o lidech, kteří vybudovali obrovská impéria začínající úplně od nuly? Měli štěstí?
Určitě ano, ale proč právě oni a co definujeme jako štěstí?
To, jak vnímáme realitu kolem nás a jak přistupujeme k otázce peněz, je klíčové pro vytváření života, jaký chceme.
Co tedy omezuje váš úspěch?

Kdy vyhledat pomoc?

Numeroterapie vám pomůže pochopit zdroj vašich obchodních problémů a propracuje se přes omezující vzorce uložené ve vašem podvědomí. 

Kdy se rozhodnout pro sezení?

 • Pokud se bojíte investovat ze strachu ze ztráty nebo selhání,
 • Pokud se bojíte založit vlastní firmu kvůli tomu, co řeknou ostatní,
 • Pokud máte pocit, že vaše okolí od vás neustále vyžaduje úspěch,
 • Pokud věříte, že musíte tvrdě pracovat, abyste byli úspěšní,
 • Pokud si myslíte, že nemůžete vydělávat peníze tím, co děláte,
 • Pokud vaše společnost nepřináší uspokojivé zisky,
 • Pokud se necítíte finančně stabilní,
 • Pokud nemůžete nacenit své služby,
 • Pokud nemáte rádi peníze a myslíte si, že vám nepřinášejí štěstí,
 • Pokud nemůžete požádat o zvýšení platu nebo se necítíte se svou prací spokojeni.
Metody práce s problémem

Existuje mnoho nástrojů a technik, které se používají během sezení numeroterapie.
V každém případě se však pracovní metody vybírají individuálně v závislosti na problému.
Každá terapie začíná rozborem numerologického portrétu, v případě potřeby i obchodním numerologickým rozborem a rozhovorem.
Tím je rozpoznat problém a jeho dopad na současný život a identifikovat nepříznivé vzorce a přesvědčení o práci a penězích uložených v podvědomí.

Efektivní je i vizualizace, ve které může být nápomocná snová mapa.
Výběr technik a nástrojů používaných při terapii je individuální záležitostí a o jejich realizaci se rozhoduje průběžně během sezení Numeroterapie.

Co můžete od numeroterapie očekávat?

Numeroterapeutická sezení věnovaná obchodním aspektům mají za cíl zlepšit kvalitu života a finanční spokojenost.
Vedou k odklonu od nepříznivých vzorců a emocí, stejně jako k důkladnému pochopení vlastní povahy a poznání nového pohledu na okolní realitu.
Proměna, kterou prochází většina lidí, kteří se rozhodnou terapii podstoupit, má dopad na jejich energetické pole a celkovou vibraci.
Zvyšuje se vaše povědomí o svém vlastním já, o svých silných a slabých stránkách a o tom, jak je efektivně využívat.
Tím, že se zbavíte strachů se začnou objevovat příznivé podmínky a nové obchodní příležitosti.
Zvýšené sebevědomí pomáhá při navazování nových obchodních kontaktů, efektivnějším vyjednávání a lepším vedení lidí.
Změna našeho současného přesvědčení má pozitivní dopad na naši finanční situaci, jednoduše začneme přitahovat energii peněz.
Konečný efekt terapie však závisí na vašem nasazení a ochoty ke změnám a práci na sobě.
Práce v numeroterapii není koučování. Jdeme zde mnohem hlouběji, takže se připravte na proměnu.

Numeroterapie v práci na sebevědomí

Rozpoznání problému

Věděli jste, že náš smysl pro hodnotu často souvisí s programem, který si jako děti zakódujeme v podvědomí?
Pokud nám prostředí, ve kterém vyrůstáme, umožní svobodně se rozvíjet a bude tolerantní a akceptující, je velká šance, že z nás vyrostou odvážní a sebevědomí lidé.
Většina z nás je však odmala vystavena omezujícím normám a přesvědčením.
Kolikrát nás rodiče porovnávali s našimi vrstevníky a komentovali naše známky, úspěchy či neúspěchy? Kolikrát jsme slyšeli, že bychom měli něco udělat, protože je to správné, protože to od nás ostatní očekávají nebo protože o nás říkají naši sousedé nebo rodina?
Život v neustálém strachu z úsudku společnosti nám neumožňuje být plně sami sebou.
Stydíme se následovat své srdce, abychom nebyli odmítnuti, kritizováni nebo považováni za divné.
Často jsou naše rozhodnutí o oboru studia, kariéře, manželství nebo rodičovství diktována tlakem okolí.
Je tohle život, který chceme žít?
Nikdy není pozdě na změnu!

Kdy vyhledat pomoc?

Numeroterapie vám pomůže propracovat se přes omezující vzorce uložené ve vašem podvědomí a osvobodit se od nízkého sebevědomí. 

Kdy se rozhodnout pro sezení?

 • Pokud se zdráháte vyjádřit své emoce,
 • Pokud se bojíte sdělit své potřeby,
 • Pokud se bojíte mluvit o svých snech a očekáváních,
 • Pokud se bojíte odmítnutí nebo hodnocení od ostatních,
 • Pokud se bojíte, že svým chováním zklamete ostatní,
 • Pokud se bojíte neúspěchu nebo si nepřipouštíte horší okamžik,
 • Pokud máte potíže s nastavením hranic a asertivitou,
 • Pokud se stydíte ukázat své pravé já,
 • Pokud se cítíte méněcenní než ostatní.

Metody práce s problémem

Numeroterapeutická sezení mají ukázat zdroj problému a odstranění současných myšlenkových bloků a zavedení nových vzorců do podvědomí.
Terapie obvykle začíná rozborem numerologického portrétu a rozhovorem.
Někdy je potřeba pracovat s vnitřním kritikem, navyklé sebetrestání nebo podvědomé převzetí role oběti.
To vše je zaměřeno na identifikaci omezujících vzorců a přesvědčení. 

Stává se také, že náš aktuální emoční stav je ovlivněn minulými událostmi, které si naše podvědomí stále pamatuje.
Nedostatek sebevědomí a nízké sebevědomí často způsobují omezení toku energie na úrovni základní čakry a čakry solar plexu, což může ovlivnit blokády v těle.
Je třeba zdůraznit, že numeroterapie se neomezuje pouze na sezení.
Nezbytná je i vaše vlastní práce.
Proto každý, kdo se rozhodne zúčastnit se sezení, dostává úkoly, aby mohl pracovat doma. 

Co můžete od numeroterapie očekávat?

Efektem sezení je transformace spočívající v pochopení obtížných emocí, jejich propracování a jejich nahrazení novými, prospěšnými myšlenkovými vzory.
Terapie mění způsob, jakým vnímáte sebe a okolní realitu.
To se odráží v sebevědomí, víře ve své schopnosti a talenty. 

Sezení by vám také mělo dodat odvahu vyjádřit se, sdělit své potřeby a stanovit hranice. ¨
Názory okolí ztratí na důležitosti a život dostane jiný rozměr. 

Budete moci být plně sami sebou.