karta 11*rada

20.09.2021

PODSTATA:
Rada jsou zářivé bytosti, které drží kolektivní moudrost lidstva. Jsou to ti, před kterými si uděláte revizi svého života, když přejdete do světa Ducha. (Životní revize je, když své dobré a špatné skutky umístíme do božského měřítka a pokusíme se vysvětlit, proč jsme nemilovali, neodpouštěli nebo se neodvažovali tak silně, jak bychom mohli mít.) Vězte, že jejich moudrost máte k dispozici na vždy, když žijete ve stavu ano, v bezpodmínečném vztahu k životu. Připomínají vám vaše místo kolem posvátného ohně, který je pro vás vyhrazen od počátku věků. Získáte to, když vlastníte svou vnitřní moudrost.

POZVÁNKA:
Rada pro vás má poselství: "Poslouchejte svými vnitřními smysly!" Rukopis je již na zdi, takže se rozhlédněte kolem sebe a rozeznáte jeho význam. Nečekejte na další znamení; vydejte se na cestu hluboké lásky, upřímného odpuštění a velké odvahy. Udělejte skok, aniž byste vyžadovali život, abyste si byli jisti úspěchem.

 Nikdy nejsi sám, nasloucháš své intuici? jsi připraven na úkoly a cestu, která je před tebou, neboj se být sám sebou, vydat se na cestu, nechat staré za sebou a vykročit, znovu a jinak...