karta 47*kouřové zrcadlo

27.09.2021

PODSTATA:
Kouřové zrcadlo představuje aspekty toho, co je implikováno, ale ve světě to nelze hned poznat, tajemství toho, jak se věci spojují a jak se rozpadají bez zjevné příčinné souvislosti. Tento symbol také představuje stín lidské psychiky, části já, které člověk odmítá. Kouřové zrcadlo může také představovat stav popření nebo neschopnost nebo odmítnutí vidět pravdu.

POZVÁNKA:
Když se objeví symbol kouřového zrcadla, jste pozváni vidět za hranice svého vlastního já. Uvědomte si, že za hranicemi vaší současné schopnosti vnímat existuje obrovský propojený svět, kde jsou události organizovány v božském řádu, ale je těžké je plně pochopit. Nyní je načase věřit, že bez ohledu na to, co odrážejí aktuální podmínky vašeho světa, ve Skrytých říších se oslavují všechny aspekty lidské cesty: krása a temnota, bída a odvaha. Bez ohledu na to, kde jste na své cestě, vězte, že některé věci mají být záhadou, které byste měli porozumět pouze prostřednictvím zkušeností. Seberte odvahu, protože kouřové zrcadlo vám nakonec ukáže krásu a zázrak, jakmile se mlha zvedne, zkreslení, které nyní vidíte, ukáže nové obrazy...

Podívej se do nitra, co nechceš vidět?          najdi potenciál sebe, svého já... Co odmítáš? Realita je někdy syrová, ale umožňuje jasně vidět...Co vidíš? co vytváříš? Vidíš pravdu a víru?