karta 43*chřestidlo

26.09.2021

PODSTATA:
Chřestidlo volá Ducha a nese šamanovu modlitbu do čtyř směrů. Tělo chřestidla je jako Země točící se kolem své osy. S pomocí chřestění vštěpuje šaman kýžený osud do budoucnosti a uzavírá modlitbou: "Velký Duchu, ať se stane tvá vůle!" Chřestidlo nás vede k modlitbě za celou Zemi, nejen za naše osobní potřeby. Když se modlíme za nejvyšší dobro ze všech, je nám poskytnuto vše, co potřebujeme.

POZVÁNKA:
Chřestidlo vás zve, abyste pracovali s nástroji Ducha, ale buďte opatrní - jsou velmi ostří a mohou ublížit vám i ostatním, pokud nejsou používáni vědomě. Odložte staré nástroje a vezměte si kreslicí nástroje Ducha. Vědomě vstupujete do partnerství s božstvím. Toto je čas pro odvážné činy. Nechejte své váhání a vyjádřete se. 

Vaše tužby? očekávání?