KELTSKÉ MOTIVY A ZNAMENÍ - OBRAZ PÁN DUBU

31.05.2022

Obraz ze série Keltských znamení, horoskopů a motivů - malovaný technikou enkaustika, v článku najdete kromě samotného obrazu také vysvětlení významu jeho jednotlivých částí.

DUB, je posvátný strom Keltů.
Je symbolem života a síly.
Keltové věřili, že dub přitahuje blesky více než jiné stromy.
Dub chrání před zlem a černou magií a je symbolem dlouhověkosti.
Byl zasvěcen bohu Thorovi.
Je spojován s mužskou polaritou a v magii je považován za bránu do podsvětí.
Pojmenování Druid je odvozeno od významu "moudrost dubu".
Dub je vhodný pro každého, kdo pracuje na hranici svých sil a ignoruje pocit odpočinku. Dodává fyzickou i duševní sílu a rozhodnost.
Jde o zdroj životní energie.

Měsíc dubu je měsícem síly, jistoty a zrození:

Dub letní 10. 6. - 7. 7. a Dub zimní 8. 7. - 4. 8.

KELTSKÉ POŽEHNÁNÍ MĚSÍCE DUBU:

Ať je požehnán měsíc Dubu, ať je požehnán měsíc síly v plném rozkvětu slávy.
Ať mě naplní jeho energie a blaženství v tomto posvátném večeru, kdy na mne jeho světlo svítí.
Požehnej mi na oplátku a sešli ke mně svou sílu svaté noci, o esbatu měsíce Dubu. Pozn.: Význam slova esbat je z francouzského s´ebattre, což znamená radostná slova. Toto slovo byvá spojováno s čarodějnickými rituály, kdy čarodějové a čarodějnice slavili osm hlavních ohňových svátků (sabatů) a scházeli se na pravidelných setkáních, zvaných esbaty. Esbat představuje měsíční rituál.

KANEC je symbolem odvahy, síly, úspěchu a plodnosti.

TRIQUETRA - trojdílný symbol byl používán už v době kamenné a pro Kelty představoval plodivou sílu Země a koloběh života.
Spojuje fyzické a intuitivní síly. Jde o propletenc bez konce a představoval především Trojjedinou Bohyni - Pannu, Matku a Stařenu.
Tři aspekty ženského principu spojenou v celek.
Tento symbol má znásobovat sílu a účinek ostatních symbolů a rituálů.
Jakkoliv se zdá triquetra statická jde o symbol dynamický, který dává životu širší rozměr v chápání jeho podstaty.
Pomáhá nám otevřít se tomu, co nás přesahuje a přece je naší součástí.
Značí rovnocennost a provázanost, přičemž žádná část triquetry není sama o sobě, ale doplňuje ostatní části ve spolupracující celek a tvoří dokonalou a neustále se proměňující jednotu. Triquetra navozuje vnitřní klid a rovnováhu.

SOVA - symbol moudrosti a ochrany.
Tma představuje metaforu pro nevědomí, ve které sova vidí a rozumí tomu, co lidský zrak nedokáže zachytit.

SPIRÁLA - má velmi silné účinky.
Používá se k harmonizaci, usměrňování energií a léčení.
Zásadní roli hraje to, kterým směrem se spirála odvíjí.
Pokud se spirála stáčí od středu vlevo, pak energii ubírá.
Pravotočivá (ve směru hodinových ručiček) energii přidává.
Pozn.: Platí pravidlo, že směr spirály viditelný zvnějšku - platí pro vnějšek, ne pro podložku na, které leží. Tzn., že pokud si dáme spirálu, kterou zepředu vnímáme jako levotočivou na krk, bude ji naše tělo vnímat jako pravotočivou.
Žádný symbol však nelze vnímat jako nepříznivý.
Škodlivé bývají spíše vlastní myšlenky a "chtění."

OBRAZ BYL MALOVÁN TECHNIKOU ENKAUSTIKA

  • Při malbě jsem použila barevný Enkaustický vosk, čirý pak jako podkladovou vrstvu.
  • Použité nástroje: enkaustické pero a enkaustická žehlička
  • Malováno na lamino desku