Symbolický význam čísel 1 - 100

08.08.2021

Číslo 1 (jednota) je symbolem stvoření.
Číslo 2 (dualita) představuje konflikt a řešení.
Číslo 3 (trojúhelník) je symbolem mysli.
Číslo 4 (čtverec) znamená spravedlnost a stabilitu.
Číslo 5 (pětiúhelník) představuje změnu a pokrok.
Číslo 6 (šestiúhelník) je symbolem intelektu.
Číslo 7 (sedmiúhelník) je symbolem moudrosti.
Číslo 8 (osmiúhelník) je symbolem prosperity.
Číslo 9 (nonagon) je symbolem harmonie.
Číslo 10 (decagon) je symbolem dokonalosti.
Číslo 11 (undecagon) je symbolem vedení.
Číslo 12 (duodecagon) je symbolem vidění.
Číslo 13 (tredecagon) je symbolem inspirace.
Číslo 14 (quattuordecagon) je symbolem idealismu.
Číslo 15 (quindecagon) je symbolem poznání.
Číslo 16 (sexdecagon) je symbolem radosti.
Číslo 17 (septendecagon) je symbolem přijetí.
Číslo 18 (oktodekgon) je symbolem lásky.
Číslo 19 (endecagon) je symbolem přátelství.
Číslo 20 (vigen) je symbolem úplnosti.
Číslo 21 (vigen), také známé jako prvočíslo) je symbolem výzkumu.
Číslo 22 je symbolem rovnováhy.
Číslo 23 je symbolem porozumění.
Číslo 24 je symbolem inteligence.
Číslo 25 je symbolem diplomacie.
Číslo 26 je symbolem umění.
Číslo 27 je symbolem humoru.
Číslo 28 je symbolem zábavy.
Číslo 29 je symbolem dramatu.
Číslo 30 je symbolem spolehlivosti.
Číslo 31 je symbolem romantiky.
Číslo 32 je symbolem moudrosti.
Číslo 33 je symbolem přátelství.
Číslo 34 je symbolem logiky.
Číslo 35 je symbolem sebevědomí.
Číslo 36 je symbolem energie.
Číslo 37 je symbolem soustředění.
Číslo 38 je symbolem managementu.
Číslo 39 je symbolem elegance.
Číslo 40 je symbolem vedení.
Číslo 41 je symbolem umění.
Číslo 42 je symbolem inteligence.
Číslo 43 je symbolem svobody.
Číslo 44 je symbolem pořádku.
Číslo 45 je symbolem introspekce.
Číslo 46 je symbolem důvěry.
Číslo 47 je symbolem štěstí.
Číslo 48 je symbolem míru.
Číslo 49 je symbolem krásy.
Číslo 50 je symbolem oslav.
Číslo 51 je symbolem romantiky.
Číslo 52 je symbolem mládí.
Číslo 53 je symbolem individuality.
Číslo 54 je symbolem rodiny.
Číslo 55 je symbolem rovnováhy.
Číslo 56 je symbolem přírody.
Číslo 57 je symbolem svobody.
Číslo 58 je symbolem energie.
Číslo 59 je symbolem moci.
Číslo 60 je symbolem magie.
Číslo 61 je symbolem nadpřirozena.
Číslo 62 je symbolem vnitřní síly.
Číslo 63 je symbolem zdraví.
Číslo 64 je symbolem vnímání.
Číslo 65 je symbolem přípravy.
Číslo 66 je symbolem trpělivosti.
Číslo 67 je symbolem míru.
Číslo 68 je symbolem radosti.
Číslo 69 je symbolem harmonie.
Číslo 70 je symbolem vnitřního míru.
Číslo 71 je symbolem spojení.
Číslo 72 je symbolem duchovna.
Číslo 73 je symbolem svobodné vůle.
Číslo 74 je symbolem času.
Číslo 75 je symbolem života.
Číslo 76 je symbolem oslav.
Číslo 77 je symbolem poznání.
Číslo 78 je symbolem stvoření.
Číslo 79 je symbolem moci.
Číslo 80 je symbolem magie.
Číslo 81 je symbolem cti.
Číslo 82 je symbolem vnitřní síly.
Číslo 83 je symbolem vášně.
Číslo 84 je symbolem božství.
Číslo 85 je symbolem svobody.
Číslo 86 je symbolem chaosu.
Číslo 87 je symbolem temnoty.
Číslo 88 je symbolem světla.
Číslo 89 je symbolem stínu.
Číslo 90 je symbolem iluze.
Číslo 91 je symbolem změny.
Číslo 92 je symbolem času.
Číslo 93 je symbolem moci.
Číslo 94 je symbolem vesmíru.
Číslo 95 je symbolem hmoty.
Číslo 96 je symbolem energie.
Číslo 97 je symbolem destrukce.
Číslo 98 je symbolem ovládání.
Číslo 99 je symbolem stvoření.
Číslo 100 je symbolem života.