Soft/talk terapie - terapie sdílením...řekni mi...

20.04.2022

...V průběhu let se slovo "terapie" stalo synonymem pro představu terapeuta v křesle, nahlížejícího přes brýle, když si dělají poznámky a periodicky přikyvují v reakci na pacienta, ležícího na gauči, odhalujícího všechny své nejhlubší sny a strachy.
Ve skutečnosti existuje mnoho různých typů terapie a většina z nich vypadá velmi odlišně od tohoto stereotypního obrazu. 

Co je tedy Soft nebo taky Talk terapie? Jak název napovídá, mluvení je jádrem tradiční terapie mluvením. Jednoduše řečeno, talk terapie je praxe, ve které zkoumáme své pocity tím, že o nich mluvíme.
Existuje několik typů a směrů terapií mluvením, včetně skupinové terapie, ale všechny shodně přijímají důležitost mluvit o svých pocitech, abychom jim lépe porozuměli a odhalili potenciální cesty a možnosti vpřed.
Ať už trpíme depresí, sociální úzkostí nebo jakýmkoli jiným typem nepohody, tento typ kognitivní terapie společně s arteterapeutickými procesy může být velmi účinný.

Jak funguje tradiční talk terapie ?

Skeptici v terapii se mohou divit, jaký má smysl mluvit o svých pocitech s cizím člověkem, když byste mohli vyhledat důvěryhodného přítele, člena rodiny nebo mentora.
Zatímco rozhovory s lidmi, které milujete, jsou nepochybně jednou ze životních radostí, naši blízcí nejsou vždy schopni naši zátěž zvládnout.
Nejen, že nejsou vyškoleni v tom, co mají říkat a jak reagovat, ale protože nás znají, je často obtížné oddělit osobu, kterou znají - nás - od jejích vlastních fobií, traumat nebo problémů s duševním zdravím.
A co víc, každý máme své vlastní problémy a může být těžké udělat prostor pro problémy jiných lidí, bez ohledu na to, jak moc je milujeme.

Pro terapeuta jsme prázdný list - vědí jen to, co jim říkáme. a jsou tu pro nás, aby nám pomohli orientovat se v našich problémech a identifikovat vzorce, abychom byli lépe vybaveni k nalezení řešení.

I když neexistuje žádný typ terapie nebo délka doby, která by byla vhodná pro každého člověka, někteří navštíví terapeuta na krátkou dobu, aby mohli vyřešit konkrétní životní problém, jako je řešení rozvodu nebo ztráty milovaného člověka. Jiní budou své terapeuty navštěvovat pravidelně po léta. Je to všechno o tom, co je správné pro nás a jak to cítíme a vnímáme.

Jedno terapeutické sezení obvykle trvá cca hodinu.
Některé typy talk terapie, se mohou řídit přesným postupem na každém sezení, zatímco jiné typy se neřídí žádným konkrétním vzorem.
Tato nestrukturovaná sezení mohou působit spíše jako konverzace, kdy si určujete, o čem by mělo být téma, od sezení k sezení.

Talk terapie může člověku pomoci vypořádat se s širokým spektrem problémů, včetně:

 • Deprese
 • Úzkosti
 • Poruchy příjmu potravy
 • Vztahovými problémy
 • Zvládání vzteku
 • fobiemi
 • Smutku
  Mnoho z nás se v dospívání naučilo nevyjadřovat své emoce, zejména ty negativní. Jsme naučeni, aby jsme své pocity drželi v soukromí nebo je ignorovali a oni odejdou. Pokud však potlačíme své pocity, projeví se i v jiných oblastech. V některých případech se mohou projevit jako deprese nebo úzkost.
  Je dobré pojmenovat a přiznat své pocity, ať už jsou pozitivní nebo negativní.
  Jakmile jsou schopni tyto pocity definovat, tak jsme na dobré cestě hodně věcí zvládnout."


Psychodynamická terapie

Psychodynamická terapie vychází z učení Sigmunda Freuda, i když se od své rané formy vyvinula. Tento typ terapie mluvením se zaměřuje na zkoumání minulých zkušeností člověka, aby bylo možné lépe porozumět a interpretovat současné chování a emoce. Vzhledem k rozsáhlé sebereflexi může psychodynamická terapie trvat déle než některé jiné formy terapie.

Humanistická terapie

Humanistické terapeutické přístupy zahrnují klientsky orientovanou a existenciální terapii a řeší problémy zkoumáním různých úhlů života člověka. Například, můžete otevřít konkrétní problém zkoumáním myšlenek, činů, vztahů a fyzických pocitů. Tyto typy terapií mají tendenci umožnit klientovi utvářet svá sezení a také se mohou hlouběji ponořit do existenčních otázek a smyslu života.

Jak najít toho pravého na talk terapii?

Najít terapeuta, který je pro vás ten pravý, je velkou součástí terapeutické cesty. Než najdete někoho, s kým si opravdu "sednete", může trvat několik setkání s různými terapeuty. Nebojte se, pokud to bude chvíli trvat - je důležité věřit svým instinktům!

Kde začít? Zde je několik kroků, které je třeba dodržet, abyste proces usnadnili.

Věřte svému nitru

Během konzultace nebo prvního sezení se zeptejte sami sebe, zda se s terapeutem cítíte opravdu dobře. Poslouchají vás? Kladou správné otázky? Cítíte podporu a oceňování?

Nebojte se mít jasno v tom, co od terapie očekáváte - do tohoto procesu investujete čas, úsilí a peníze a je důležité mít od začátku jasno a svá očekávání. Pokud vám terapeut připadá vtipný a vřelý, ale jeho rady s vámi nerezonují, nebojte se poohlédnout se jinde - pamatujte, že jde o profesionální, nikoli přísně osobní vztah. Opak může být také pravdou - je jen důležité, abyste cítili spojení se svým terapeutem a aby vám pomáhal pokročit směrem k vašim cílům

Osobní setkání s terapeutem není vaší jedinou možností.
V dnešní době je pohodlnější i flexibilnější možnost terapie ONLINE.
Skupinová terapie je další skvělou možností, zvláště pokud si chcete vybudovat své mezilidské dovednosti.
Také v kombinaci s arteterapií je možnost pohlédnout na různé problémy, jako je úzkost, poruchy příjmu potravy, smutek nebo jiné.

Pokud jste ochotni věnovat čas a úsilí práci na sebereflexi, zvědomování si jste na dobré cestě sami k sobě a odměny mohou být bohaté.

"Říkat myšlenky ve své hlavě nahlas druhé osobě v bezpečném a nesoudícím prostoru může být něco opravdu silného. Odraz vašich slov a myšlenek vám umožní navázat spojení sám se sebou, získat vhled a rozpoznat vzorce chování. V tom je krása talk terapie i arteterapie."