Osho Zen Tarot

20.06.2022

Osho Zen Tarot

způsob vykládání a historie

Většina z nás přežije život ve světě času, vzpomínkách na minulost a v očekávání budoucnosti. Jen zřídkakdy se dotkneme nadčasového rozměru přítomnosti.
Vnímání sebe je náš první krok směrem ke znovuzrození.
Tyto tarotové karty jsou od Osha, známého učitele duchovních pravd na bázi Zenu.

Jsou meditativnější a určené pro ty, kteří před tím než něco provedou, se potřebují ponořit do meditace a uklidnit mysl. Oshův zen tarot se zaměřuje na pochopení toho, co je právě teď a tady.
Je to systém založený na zenové moudrosti, která říká, že 

vnější události jsou jednoduše odrazem našich myšlenek a pocitů .

Kdo byl Osho?

Osho Rajneesh (1931 - 1990), charismatický indický guru, mistr Zenu, kontroverzní filozof.
Byl iniciátorem nechtěného a problematického názorového proudu, jehož ústředním motivem se stala kritika organizace společnosti a organizovaných náboženství.
Během života inspiroval vznik dvou experimentálních komunit v americkém Oregonu a indické Pooně.
Nabádal k vnitřně svobodnému životu jako permanentnímu dobrodružství beze strachu ze zítřka, inspiroval k uvědomění si jedinečnosti a plné zodpovědnosti jednotlivce.

Vymyslel unikátní způsob zvaný Oshova dynamická meditace .
Při ní se nesedí v lotosovém sedu, ale zpívá, tančí, skáče.
Během svých 58 let napsal 700 knih.
Většina z nich jsou však jen přepsány audio nahrávky z jeho kázání v ashramu v Punu, když odpověděl na otázky kladené jeho příznivci.
Z těch, co vyšly českém překladu...

 • Inteligence
 • Od sexu k nadvědomí
 • Láska, svoboda, samota
 • O dětech
 • Léčení duše
 • Zralost - zodpovědnost být sám sebou
 • Sex
 • Věda o duši
 • Tady a teď
 • O strachu
 • Oranžová kniha (o meditacích)

Osho Zen Tarot

V případě, že hledáte pevnou půdu pod nohama, váháte nad rozhodnutími a toužíte po poznání, je tento tarot stvořen přesně pro vás.
Osho Zen Tarot se zaměřuje na pochopení "tady a teď".
Pomáhá se odpoutat od vnějšího světa a najít tu správnou cestu, cestu vnitřního hlasu, cestu srdce.

Obsahuje 56 karet malých arkán a dalších 22 karet velkých arkán , z nichž lze vyčíst celý průběh duchovního putování člověka.
Od prvního nevinného kroku Blázna, až po vyvrcholení cesty na kartě Dokončení.
Vypráví o cestě sebeobjevování, která je pro každého opravdu jedinečná.
V tradičním tarotu byla tato cesta chápána jako spirála.
Každé dokončení vedlo k nové úrovni na cestě k novému začátku s novým vstupem Blázna. Zde byla přidána karta Mistr.
Tato karta nám umožňuje dostat se za spirálu, vykročit ven z kola smrti a znovuzrození. Nepředvídá budoucnost.
Je to transcendentální zenová hra, která nastavuje zrcadlo okamžiku, tedy to,
co se děje tady a teď..

Malá arkána

Těchto 56 karet je rozděleno do čtyř skupin, které představují čtyři elementy:

 • Oheň
  - koresponduje v tradičním tarotu s Hůlkami.
  Představuje akci, reakci, energii, mužský princip směřující ven.
 • Voda
  - nahrazuje tradiční Poháry.
  Je to emotivní stránka života, ženská.
 • Mraky
  - jsou Meče.
  Představují vzduch a mysl.
  Neosvícená mysl je totiž v podstatě jako mrak, který zakrývá světlo a zatemňuje.
 • Duha
  - tradiční Disky, neboli Pentakly, představují element země, praktickou materiální stránku života.
  Duha spojuje nebe a zemi, hmotu a ducha a připomíná nám, že ve skutečnosti žádné oddělení vyššího a nižšího neexistuje.
  Všechno je nepřetržitý proud jediné, totální energie.

Karty vody mají modrou barvu, karty ohně mají červenou, karty mraků mají šedou, karty duhy mají duhovou barvu.
Tak jako u tarotu obsahuje každá barva i dvorní karty.

Velká arkána

Přítomnost karet velké arkány ve výkladu může poukazovat na zásadní změny.

 • 0 - Blázen
  - Tato karta naznačuje, že když teď budeš důvěřovat svému pocitu, že vše, co se děje, je správné, nemůžeš udělat chybu.
  Je to možnost věřit své intuici, čili energiím, které přicházejí z vyšší moci.
  Nezahlcujte se křivdami, které se vám staly, ale už se neodstanou.
  Každý den se vyčišťujte od psychického nánosu, který se ukládá ve vaší mysli.
 • I. - Existence
  - Nejsi tady náhodou.
  Existence tě potřebuje.
  Bez tebe zde bude něco chybět a nikdo jiný to nenahradí.
 • II.- Vnitřní hlas
  - Nemluví slovy, ale jazykem srdce, jazykem beze slov.
 • III. - Tvořivost
  - Cokoli co děláš s radostí a láskou, co neděláš jen pro zisk je tvůrčí.
  Miluj to, co děláš.
 • IV. - Rebel
  - Rebel nás vyzývá, abychom byli odvážní a přebrali zodpovědnost za to, kdo jsme a žili svou vlastní pravdu.
 • V. - Nic
  - Ocitnout se v nicotě může být matoucí a děsivé.
  Nedejte se zavalit starosty, strachem, úzkostí a ambicemi.
  Nevytvářejte si zbytečné zoufalství.
  Tato cesta stejně vede od ničeho k ničemu.
 • VI. - Milenci
  - Láskou nazýváme ve skutečnosti celé spektrum vztahů mezi nebem a zemí.
  Na pozemské úrovni je láska sexuální přitažlivost.
 • VII. - Uvědomění
  - Často máme závoj iluzí, které nám brání ve vnímání skutečnosti takové jaká je.
  Máte poodhrnout závoj tajemství.
  Vyjasní se skryté a nevyjasněné situace z minulosti.
  Snažte se reagovat nezaujatě a nepokazit si budoucnost pro minulost, kterou stejně už neovlivníte.
 • VIII. - Odvaha
  - Když se v životě dostaneme do obtížné situace, máme dvě možnosti:
  Můžeme se naštvat a hledat něco nebo někoho, koho bychom za své starosti obvinili, nebo se můžeme výzvě postavit a vyrůst.
 • IX. - Samota
  - Buďte světlem i sami sobě.
  Každý z nás musí rozvinout schopnost projít temnotou sám.
 • X. - Změna
  - Symbol na této kartě, obrovské kolo, představuje čas, osud, karmu.
  Jedinou neměnnou věcí na světě je změna sama.
  Život se neustále mění, vyvíjí a rodí se nové.
  Všechny okolnosti mají v životě smysl, jen to někdy nelze hned posoudit a rozeznat.
 • XI. - Průlom
  - Máš-li pocit, že máš všeho dost, dovol si riskovat a rozbít staré konstrukce a omezení, která bránila tvé životní energii, aby volně proudila.
 • XII. - Nové vidění
  - Postava na této kartě se znovu rodí, vyrůstá ze svých zemských kořenů do křídel.
 • XIII. - Transformace
  - Pusť se a přijmi přítomnost bolesti, smutku nebo problémů jako fakt.
 • XIV. - Integrace
  - Karta komunikace mezi příkladnými životními zkušenostmi z minulosti.
  Konflikt je v člověku.
  Není-li vyřešen v něm, nemůže být vyřešen nikde jinde.
 • XV. - Podmiňování
  - Představa, kterou o sobě máme nepochází, jen z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názorů druhých.
  Osobnost nucená z vnějšku, bohužel nahrazuje individualitu, která by mohla vyrůst zevnitř.
 • XVI. - Úder blesku
  - Tvůj pocit bezpečí byl zpochybněn a ty se ve své přirozenosti snažíš chytit čeho jen můžeš.
  Toto vnitřní zemětřesení bývá někdy nevyhnutelné.
 • XVII. - Ticho
  - Lidem, kteří si zvykli na hluk a chaos světa, může být ticho nepohodlné.
  Je čas ponořit se do sebe.
 • XVIII. - Minulé životy
  - V meditaci může do minulých životů každý proniknout, ale je dost obtížné si nést i tento jeden život.
  Je zajímavé spekulovat o minulých životech.
  Je to však spíše snění a hra.
  Letmý pohled do věčnosti naší existence je darem.
  Nemůžeme ho vůlí chytit.
  Karma je jen volání po probuzení.
  Současné události se vám snaží ukázat cestu vaší duše.
 • XIX. - Nevinnost
  - Když odhodíš všechny tvé znalosti a vše co jsi dostal od svého okolí, když se zbavíš všeho co ti dali druzí, nabude tvůj život novou kvalitu, kterou je nevinnost.
 • XX. - Procitnutí
  - To co je opravdu skutečné, nehledejte venku, ale uvnitř sebe.
  Když se zaměříte na okolní svět, se často zamotáme do svého posuzování, toto je dobré, toto je špatné, toto chci, toto nechci.
  Tyto soudy nás drží v síti našich iluzí.
 • XXI. - Dokončení
  - Život je plný konců i nových začátků.
  Cokoli co doposud pohlcovalo váš čas a energii, je u konce.
  Někdy se můžete ocitnout tam, kde všechno skončilo.
  Z malých kousků různých skutečností zůstala mozaika.
  Některým částem se věnovalo více, jiným detailům méně času.
  Jen vy si vyberete, jak konec přijmete.
  Zda jako dar, nebo se utápění ve zlosti.
 • Mistr (Mistr, učitel, guru)
  - Zenový mistr není mistrem nad ostatními, ale mistrem samého sebe.
  Ostatní to na něm vidí i z něj vycítí.
  Jeho žák najde v něm odraz vlastní pravdy.
  Učitel jen urychlí dozrání žáka.
  Zaposlouchejte se do svého vnitřního učitele.

Způsoby vykládání

Na případný začátek vašeho zájmu o Zen či Osho Zen tarot vám nabízím několik ukázek možných způsobů vykládání karet.
Důvěřujte své intuici a tvořivosti.
Rozložení slouží k lepšímu objasnění dané otázky.

Diamant

 1. Otázka
 2. Vnitřní vliv, který nejste schopni vidět
 3. Vnější vliv, který si uvědomujete
 4. Co je potřeba k vyjasnění otázky
 5. Řešení


Vztahy

 1. Je to karta tebe, co ty přinášíš do vztahu tady a teď
 2. Ten druhý a jeho přínos do vztahu
 3. Soulad, souhra energií
 4. Náhled


Rychlovka

Jedna karta, kterou když si vytáhnete, vám vyjeví současný stav nebo námět na meditaci.