Osho Zen Tarot - malá arkána

22.06.2022
 • Duhové eso
  je symbolem osamělého, bdělého a tichého člověka.
  Vládne v něm harmonie, úspěch ho provází ve všech záležitostech.
  Je plné energie, kterou ochotně sdílí s ostatními.
 • Dvojka duhy
  je člověk, pro kterého je velmi důležitá rovnováha.
  Ve všem zná míru a vždy se rozhoduje na základě rozumu.
 • Trojka duhy
  vůdce, učitel, průvodce.
  Je schopen vést ostatní na správnou cestu k vytouženému cíli.
 • Čtverka duhy
  je symbolem ženy, která nemá dostatek sebevědomí, a tak lpí na nepodstatných věcech a obklopuje se hradbou nedůvěry vůči ostatním.
 • Pětka duhy
  je symbolem dítěte, pro které je vše, co se kolem něj děje, nové.
  Učí se svět, dělá chyby, ale jde dál
 • Šestka duhy 
  symbol kompromisu, kterého je třeba dosáhnout v nejasné situaci
 • Sedmička duhy
  trpělivost je tak hluboká, že vám umožňuje zůstat neteční i v obtížných situacích
 • Osmička duhy 
  to vše je obvyklé, každodenní, standardní.
  Může být symbolem známých věcí, které existují jakoby samy o sobě
 • Devítka duhy
  zosobnění zralosti.
  Říká, že člověk je naplněn vědomostmi a je připraven rozhodovat se vyváženým a rozumným způsobem.
 • Desítka duhy
  vyjádření celého světa v jedné osobě
 • Stránka je dobrodružství, vzrušující události, živé emoce, bezmyšlenkovité činy
 • Královna je symbolem sexuality a přitažlivosti pro opačné pohlaví.
 • Král je celistvý člověk, rozvinutá osobnost