Osho Zen Tarot 26. 1. 2024

26.01.2024

ZÁRMUTEK

Pamatujte, že tato bolest by vás neměla zarmucovat.

Tady lidem stále uniká podstata. Tato bolest by vás měla učinit pouze ostražitějšími a bdělejšími – protože lidé se stanou bdělými, až když šíp pronikne do hlubin jejich srdce a zraní je. Jinak nemohou být ve střehu.

Když je život snadný, klidný a pohodlný – kdo se bojí? Kdo se obává, že bude ostražitý? Když přítel zemře, naskytne se příležitost. Když se s vámi žena rozejde, jste během těchto temných nocí osamělý. Miloval jsi tuto ženu tak moc, že ​​jsi vsadil všechno. Pak tě najednou opustí. Když pláčete ze samoty, pak je to vhodná situace, kterou můžete využít k uvědomění. Šíp bolí: můžete použít tu bolest. Bolest by vás neměla dělat nešťastnými, měla by vás více vnímat! A když si to uvědomíte, utrpení přestane.

Ve chvílích velkého smutku je příležitost k velké proměně. Ale aby k této proměně došlo, musíme jít hlouběji, až k samotným kořenům naší bolesti, a zažít ji takovou, jaká je, bez viny a sebelítosti.