Osho Zen Tarot 24. 1. 2024

24.01.2024

Transformace znamená změnu tvaru. Když přemýšlím o změně tvaru, myslím na sochaře s hlínou, ženu těhotnou s dítětem, zapojování duše uspokojující jógu, cvičení v tělocvičně a mnoho dalších forem fyzické aktivity.


Změny JSOU náročné, protože jste se vědomě rozhodli vyzvat sami sebe. Možná zapojujete nové pohledy, přátelství, milence nebo vztahy a mají na vás vliv. To je nezbytnou součástí procesu sebeobjevování/růstu. Tak se vyvíjíme. Pamatujte, že to, co se skutečně děje, je sebeobjevování, růst a dobrý pocit.


Nejprve se změní energie a poté se váš vnější svět posune tak, aby byl v souladu s touto čerstvou, novou perspektivou. Je to vaše duše, která se setkává se životem novým způsobem a doufejme, že je to více naplňující, produkující růst, porozumění. Dělání rozhodnutí to umožňuje.


Koneckonců to je důvod, proč zapojujeme nové, protože staré skončilo, ne že by nefungovalo. To, že něco nevydrželo, neznamená, že to nefungovalo. Pokoušet se vás naučit, co se potřebujete naučit o sobě a o tom, jak interagujete s tímto já i s ostatními.


Kdo jste nyní ve srovnání s tím, kým jste byli před 1 rokem, před 5 lety nebo dokonce před 9 lety? Jaké jsou cíle nového snažení? Jaký starý tvar formujete do nového stvoření? Uvědomujete si, že vy jste hlína a vaše božství sochař? Víš, jak mocný tvůrce doopravdy jsi?


Překrývání starých situací na nové lidi nebo to, čemu říkáme "promítání", nebo shromažďování lidí a jejich zadržování může situaci jen zkomplikovat. Proto je nejlepší, když nikdo 'nečeká' na někoho jiného. Pokud není správný čas, tak to prostě není správné.


Priority jsou priority a my všichni musíme činit rozhodnutí, která jsou pro nás nejlepší. To neznamená, že nás to nezajímá, znamená to, že k udržení toku energie musí být věci vyvážené a spravedlivé, a aby se tak stalo, musíme se neustále hýbat. Je v pořádku být vášnivý a zapálený pro to, co chcete vytvořit, co přichází. Je to také nejlepší způsob, jak se projevit.

Takže s kartou Transformace je poselstvím opustit staré perspektivy a nechat se životem vést vpřed. Udělejte si svou vlastní prioritu a dovolte své duši a duchu vzlétnout. Nechte prozářit ty nejlepší části sebe sama. Bez soudu a viny uvidíte, že celý život je o změně. 


Snažte se nevidět skrz temné tunelové vidění minulosti, ale vidět kaleidoskop barev, které vás obklopují každým způsobem a každý den. Slyšte rytmus života, který ve vás pulzuje a dychtíte po jeho vyjádření. Jen vy to můžete udělat tak, jak vám bylo souzeno.


Nechte se změnit, růst, učit se, vyjádřit se a jít dál . O tom je  transformace. Není třeba ze své změny dělat noční můru, když ve skutečnosti jste tím nejúžasnějším snem.