Osho Zen Tarot 22. 1. 2024

22.01.2024

Osho Zen Tarot ZNOVUZROZENÍ

Podle zenového učení všichni pocházíme odnikud a nikam neodcházíme.
Jsme tady a teď – nepřicházíme a neodcházíme.

Všechno míjí.
Vaše vědomí to odráží, ale není s tím ztotožněno.
Když lev vrčí před zrcadlem, myslíte si, že zrcadlo vrčí příliš?
Nebo když je lev pryč a k zrcadlu přijde dítě a zrcadlo na lva úplně zapomene a začne za dítětem tančit –  myslíte si, že zrcadlo tančí s dítětem?
Zrcadlo nic nedělá, pouze odráží.

Vaše vědomí je jen zrcadlo.
Nepřijdete a neodejdete.
Všechno přichází a odchází.
Staneš se mladým, staneš se starým.
Jsi naživu, jsi mrtvý.
Všechny tyto stavy jsou jednoduše odrazy ve věčném zrcadle vědomí.

Tato karta znamená vývoj vědomí, který popsal Friedrich Nietzsche ve své knize Tak mluvil Zarathustra.
Mluvil tam o třech úrovních:
Velbloud, Lev a Dítě.
Velbloud je ospalý, němý a samolibý. Žije mylně a myslí si, že je vrcholem hory, ale ve skutečnosti je tak zaujatý názory ostatních, že má sotva vlastní energii.
Z velblouda povstane lev.
Když si uvědomíme, že jsme toho v životě hodně promeškali, začneme říkat "ne" požadavkům a očekáváním druhých.
Odcházíme od davu, osamělí a hrdí, hlásáme svou pravdu.
Ale to není konec.
Na konci je dítě – ne submisivní a ne vzpurné, ale nevinné, spontánní a ve své bytosti pravdivé.

Ať už se nacházíte v jakémkoli prostoru – ospalý a utlačovaný nebo vrčící a vzpurný – musíte si uvědomit, že pokud to dovolíte, vyvine se z toho něco nového.
Je čas růst a měnit se.