Osho Zen Tarot 11. 1. 2024

11.01.2024

Motýl na této kartě představuje vnější svět, který se neustále pohybuje, který není skutečný, ale pouze iluzí.
Za motýlem je tvář vědomí, pozorování nitra a hledající věčnost.
Mezera mezi dvěma očima se otevřela a odhalila kvetoucí duchovní lotos a vycházející slunce vědomí.
Prostřednictvím Slunce se nitro pozvedává a rodí se meditace.

Připomíná, abychom se nedívali na povrch skutečnosti, ale abychom se dívali dovnitř. Když "soudíme knihu podle obalu", obvykle nás postihnou myšlenky, že – to je dobré, to je špatné, chci to, nechci tamto.
Tyto soudy nás nechají uvězněné v našich vlastních iluzích, ospalosti, starých zvycích a pravidlech.
Osvěžme svou mysl a zaměřme se na vnitřek.
Tam se můžete uvolnit ve své nejhlubší pravdě, kde se ukazuje rozdíl mezi snem a realitou .


Jediný rozdíl mezi snem a realitou je: Realita nám umožňuje pochybovat, zatímco sen ne...

Osobně je schopnost pochybovat jedním z největších požehnání pro lidstvo.

Náboženství jsou si navzájem nepřáteli, protože odřízli kořen pochybností, a důvodem jejich jednání je to, že chtějí, aby lidé věřili v určité klamy, které hlásali…

Proč někteří lidé tvrdí, že veškerá existence – kromě vašeho vlastního svědectví a vědomí – je jen pomíjivá, vytvořená stejnou věcí, která vytvořila sen.
Neřeknou, že tam tyto stromy nejsou, nebo že tam nejsou tyto sloupy.
Prosím, porozumějte slovu "klam".
Protože to ve skutečnosti neexistuje, ale realita ano.
Maya (závoj iluze) je pouze uprostřed – téměř existuje.
Realitou se stává pouze tehdy, když se to týká všech každodenních činností.
Pouze v absolutním smyslu, z vrcholu vašeho osvícení, se to stává neskutečným, iluzorním.