OSHO - průvodce k zamyšlení

22.06.2022

Karta Nic v balíčku Osho Zen Tarot je šestou hlavní arkánou v balíčku s číslem V.
Je to nepochybně jedna z nejobtížnějších a nejzajímavějších karet v balíčku Osho Zen Tarot, ne-li nejobtížnější.

Buddha si vybral slovo, které v sobě obsahuje obrovský potenciál - shunyata.
Anglické slovo, anglický ekvivalent "nothingness" není tak krásným slovem.
Proto bych z něj mohlo být "no-thingness" - protože nic není jenom nic, je to všechno.
Vibruje všemi možnostmi.
Je plné možností, absolutně plné.
Není ještě projevené, ale obsahuje všechno.
Na počátku stojí příroda, na konci stojí také příroda, tak proč děláte tolik povyku uprostřed. Proč tolik starostí, strachu, úzkosti a ambicí - proč vytváříte to zoufalství?
Celá cesta vede od ničeho k ničemu.

Dokud nedokážete říci "ne", vaše "ano" nebude mít žádný význam. Osho

Neučte ostatní, nesnažte se je změnit. Stačí, že se změníte - to bude vaše poselství. Osho.

Pokud můžete čekat věčně, nemusíte čekat vůbec. Osho.

Neberte život jako problém, je to neuvěřitelně krásná záhada. Napijte se, je to čisté víno! Být plný! Osho.

Naučte se více smát. Smích je stejně posvátný jako modlitba. Váš smích ve vás otevře tisíc a jednu růži. Osho.

Když jste nemocní, zavolejte lékaře. Ale především zavolej ty, kteří tě milují, protože neexistuje lék důležitější než láska. Osho.

Nikdo nemusí nikoho následovat, každý musí vstoupit do své vlastní duše. Osho.

Jakákoli vypůjčená pravda je lež. Dokud to nezažijete na vlastní kůži, nikdy to není pravda. Osho.

Štěstí je jediným kritériem života. Pokud si nemyslíte, že život je štěstí, vězte, že jdete špatným směrem. Osho.

Pokud jste lhali jednou, budete muset lhát tisíckrát, abyste zakryli první lež. Osho.

Přestaňte přemýšlet o tom, jak získat lásku, a začněte dávat. Tím, že dáváte, dostáváte. Není jiné cesty... Osho

Stačí se podívat na to, proč vytváříte problém. Řešení problému leží na samém začátku, když ho poprvé vytvoříte - nevytvářejte ho! Nemáte žádný problém - jen to pochopte.

Jste-li klidní, zklidní se pro vás celý svět. Je to jako odraz. Vše, čím jste, se plně odráží. Každý se stane zrcadlem. Osho.

Co je špatného na tom, když se někdo bezdůvodně směje? Proč potřebuješ důvod k smíchu? Potřebujete důvod být nešťastný; nepotřebuješ důvod k radosti. Osho.

Nemám životopis. A cokoli, co se kvalifikuje jako biografie, nedává absolutně žádný smysl. Kdy jsem se narodil, ve které zemi jsem se narodil - na tom nezáleží. Osho.

Důvody jsou v nás samých, mimo to jsou jen výmluvy... Osho

Pokud neumíte říct "Ne", vaše "Ano" také nestojí za nic. Osho.

Největší strach na světě je strach z názorů ostatních lidí. Ve chvíli, kdy se už nebojíš davu, už nejsi ovečkou, stáváš se lvem. Ve vašem srdci se ozývá velký řev - řev svobody. Osho.

Vše, co se zažije, lze překročit; co je potlačeno, nelze překonat. Osho.

Hlava stále přemýšlí, jak získat více; srdce vždy chce dávat více. Osho.

Dítě je čisté, není na něm nic napsáno; není tam žádný náznak toho, kým by měl být - všechny dimenze jsou mu otevřené. A první věc, kterou je třeba pochopit, je, že dítě není věc, dítě je bytost. Osho

Jen občas, velmi zřídka, dovolíte, aby k vám někdo vstoupil. To je láska. Osho.

Když si myslíte, že klamete ostatní, klamete pouze sami sebe. Osho.

Právě teď se můžete zbavit všech problémů, protože je všechny vytváříte vy. Osho.

Utrpení je výsledkem toho, že život bereme vážně; štěstí je výsledkem hry Berte život jako hru, užívejte si ji. Osho.

Neutíkej, nemůžeš být někdo jiný. Osho.

Jediný člověk na zemi, kterého máme moc změnit, jsme my sami Osho.

Neočekávejte dokonalost, nežádejte ji a nevyžadujte ji. Milujte obyčejné lidi. Na obyčejných lidech není nic špatného. Obyčejní lidé jsou mimořádní. Každý člověk je tak jedinečný. Respektujte tuto jedinečnost. Osho.

Hřích je, když si neužíváš života. Osho.

Pád je součástí života, vstávání je život. Být naživu je dar a být šťastný je vaše VOLBA. Osho.

Nejnelidštější čin, kterého se člověk může dopustit, je proměnit někoho ve věc. Osho.

Bez tebe tento vesmír ztratí trochu poezie, trochu krásy: bude chybět píseň, budou chybět noty, bude prázdná díra. Osho.

Jaký je rozdíl v tom, kdo je nejsilnější, kdo je nejchytřejší, kdo je nejkrásnější, kdo je nejbohatší? Nakonec záleží jen na tom, jestli jste šťastný člověk nebo ne? Osho.

Zázraky se dějí každou chvíli. Nic jiného se neděje. Osho.

Láska je trpělivá, všechno ostatní je netrpělivé. Vášeň je netrpělivá; láska je trpělivá. Jakmile pochopíte, že trpělivost znamená lásku, pochopíte všechno. Osho.

Žena, která vás miluje, vás může inspirovat k výšinám, o kterých se vám ani nesnilo. A nic za to nežádá. Potřebuje jen lásku. A je to jeho přirozené právo. Osho.

Než člověk zaklepe na správné dveře, zaklepe na tisíce špatných dveří. Osho.

Zemřít pro kohokoli, pro cokoli, je ta nejjednodušší věc na světě. Žít pro cokoliv je to nejtěžší. Osho.

Udělejte život kolem sebe krásným. A dejte každému člověku pocítit, že setkání s vámi je dar. Osho.

Pokud se nezměníte nyní, nezměníte se nikdy. Není třeba nekonečných slibů. Změníte se nebo se nezměníte, ale buďte upřímní. Osho.

Vypadni z hlavy a do srdce. Méně myslet a více cítit. Nepřipoutejte se k myšlenkám, ponořte se do vjemů... Pak vaše srdce ožije. Osho

Uvnitř každého starého člověka je mladý člověk, který se diví, co se stalo. Osho.

Lidé věří v nesmrtelnost duše ne proto, že vědí, ale protože se bojí. Čím je člověk zbabělejší, tím pravděpodobněji uvěří v nesmrtelnost duše - ne proto, že je věřící; je to jen zbabělec. Osho.