Numerologie a výkladové karty tarot a orákulum

08.08.2021

Často se přehlíží číselný význam v kartách tarotu i orálula. 

Abychom dále porozuměli energii karet, musíme vzít v úvahu všechny jejich aspekty, včetně  numerologických perspektiv.

Z čísel vyzařují vibrace, které rezonují vlastní energií a zasahují do našich vibračních polí. 

V nejjednodušším případě může číselný význam z karet poskytnout další rozměr výkladu a jiný úhel pohledu při hledání řešení a možností.

Ve smyslu číselného významu mohou karty ukázat symetrie, geometrie a zarážející shody, které nám poskytují fascinující přesnost při výkladu.

Když pracujeme s intuitivním výkladem, začne se zdokonalovat přesnost z čísel, která je k vám přitahována. Číslo vám pomůže při získávání hlubších interpretací ve vašich výkladech.

Obecný význam čísla na kartách

Nula: Začátek a konec, Alfa a Omega, Neomezené, Nekonečné, Jednota, Čistý potenciál.

Jeden : Nezávislost, Akce, Motivace, Osamělost účelu, Vedení, Pozitivita, Vůle.

Dvě : Zůstatek, Kontrast, Protiklady, Partnerství, Komunikace, Vyjednávání, Volba.

Tři : Čas, Kreativita, Všestrannost, Tajemství, Intuice, Plodnost, Pokrok.

Čtyři : Stabilita, Vytrvalost, Praktičnost, Tělesnost, Úspěch, Pokora, Jednoduchost.

Pět : Pohyb, Nestálý, Dobrodružný, Vášeň, Expanze, Cestování, Nepředvídatelnost.

Šest : Upřímnost, Rozvoj, Ochrana, Citlivost, Spolehlivost, Růst, Výchova.

Sedm: Dokonalost, Představivost, Povědomí, Mystika, Porozumění, Uzdravení.

Osm: Příležitost, Pozorování, Záměr, Hojnost, Opakování, Nekonečno.

Devět: Vize, Vynález, Vliv, Intelektuální síla, Dosažení, Očekávání.