karta 62*divoká žena

27.08.2021

PODSTATA:
Když Divoká žena vtančí do vašeho výkladu, připomene vám podstatu autenticity a svobody. Divoká žena zbavená všech společenských omezení a kulturní přizpůsobivosti drží zrcadlo vašemu esenciálnímu já - skutečné podstatě toho, kým jste a kým se máte stát. Je připomínkou jasného světla v každém z nás, které je tlumeno omezeními, která na nás kladou očekávání společnosti. Připomíná nám, že abychom byli plně přítomni životu, musíme toto světlo odhalit a nechat ho jasně zářit, bez ohledu na vnímané důsledky.

POZVÁNKA:
Když vám Divoká žena "vtančí" do výkladu, budete vyzváni, abyste zářili jasně a věděli, že vaše pravé já je povoláno zapojit se do dění světa. Toto je symbol, že váš sen začíná zapouštět kořeny a chce být vyjádřen. Vaše autentické já se nevejde do žádné škatulky; potřebuje svobodu zářit. Je čas nabrat odvahu a vykročit do světla. Divoká žena říká: "Zářit jasně,  tancovat, radovat se - buďte sami sebou a nechte Velkého ducha rozhodnout, co se stane." Budeš rád, že jsi to udělal.

Skutečné uvolnění přichází z důvěry v nestabilitu života, z pochopení, že tak jako řeka potřebuje břehy, i ty potřebuješ kolem svého myšlení a chování hranice.

Propoj se se světlem uvnitř.