karta 57*mistr času

05.09.2021

PODSTATA:
Čas je konstruktem lidské mysli, v němž se životní události pohybují přímočaře, od minulosti k budoucnosti. To je však iluze. Čas se pohybuje ve vzorcích, úlomcích, někdy se otáčí jako kolo a jindy se pohybuje přímo jako šíp. Lidé vidí čas jako tikající hodiny a tento obraz nám připomíná, že je ho v životě možné utratit jen tolik, kolik je dáno. V každém daném okamžiku můžete vidět čas v celém jeho nekonečném potenciálu: jednou obrovský a vše obklopující, jindy scvrklý a konečný. Vše závisí na úhlu pohledu. Čas je relativní...

POZVÁNKA:
Když vás mistr času navštíví, položí vám nejdůležitější otázku: "Vymaníte se z omezeného myšlení příčin a následků tím, že se přesunete za lineární iluzi a uvítáte cyklickou kvalitu času?" Ocitnete se ve chvíli, kdy se kolo času otáčí, a jste schopni ovlivnit minulost, čímž současně změníte přítomnost i budoucnost! Toto je skutečný test mistra času. Jste pozváni, abyste převzali zpět svoji moc, takže se zbavte minulosti a rozhodněte se vstoupit do svého života. V tuto chvíli jste všemocní. Vy jste mistr času. Nyní je možné všechno.

Krátí se čas? Nestíháš? Vše je jen v mysli... Buď tady a teď v přítomném okamžiku. Zbav se potřeby znát detaily budoucnosti. Buď přítomný a uvolněný a máš veškerý čas, který potřebuješ...