karta 44*oběť

26.08.2021

Obětovat znamená "učinit posvátným". Oběť je obětování vděčnosti ze srdce, svátek lásky připravený pro Ducha. V dávných dobách oběti někdy zahrnovaly rituály, při nichž byla bohům nabízena krev. Například v Bibli dal Jahve přednost Abelově oběti jednoho ze svých beránků před Kainovou nabídkou zeleniny a ovoce. Ve Střední Americe však Pán úsvitu, přišel učit, že Duch dává přednost našim písním a našim modlitbám před krví lidí nebo zvířat.

POZVÁNKA:
Oběť vás žádá, abyste nabídli Duchu to, co je vám nejvzácnější. Vaše nabídka bude posvěcena a vrácena desetkrát! Budete povýšeni k oltáři, u kterého jste se modlili, a setkáte se s božským u stolu s nebeskou hostinou. Na této hostině jste vítaným hostem. Vaše srdce je jediná hodná nabídka, kterou můžete přinést. Život k tobě byl velkorysý v mnoha ohledech!

Kdo je ten jeden člověk nebo co je ta jedna věc, o které si myslíš, že nemůžeš žít? Je čas nabídnout to vše, a dovolit, aby se lidé i věci vyvíjeli vlastním směrem - bez tvé vůle. Věnuj se své cestě a svým snům, nebuď oběť.