karta 39*sova

25.08.2021

PODSTATA:
Sova je pánem noci. Dokáže vidět situace s naprostou jasností, tím spíše, když je tma, a dokáže rozeznat pravdu, když ostatní nevidí. Pomáhá vám najít vaše světlo a vaši lehkost v nejtemnějších chvílích vašeho života a přijmout noc jako svého spojence. Sova vám může přinášet zprávy z neviditelného světa. Otevírá vám uši, abyste slyšeli hlasy předků a získali jste jejich moudrost a přizpůsobili si ji.

POZVÁNKA:
Rozhlédněte se kolem sebe, všimněte si každého detailu a najděte skryté zprávy, které vám přinesla sova. Nestřílejte posla; buď vděčný příteli, který ti ukazuje to, co jsi dosud nechtěl vidět. Pozorujte všechny aspekty bez posuzování. Pamatujte, že věci, které se vám nelíbí, jsou často zrcadly vašich částí, které nechcete rozpoznat. Nebojte se pravdy, protože se stane vaším kompasem.