karta 31*dolní svět

13.09.2021

POZNÁNÍ:
Dolní svět skrývá skryté poklady lidstva. Je to místo bohaté a plodné temnoty, kde můžeme najít skryté části sebe sama a opuštěné aspekty naší psychiky. Dolní svět je místem našich předků, kde objevujeme dary a poučení z minulosti; je to oblast kolektivního nevědomí. Zde se můžeme setkat se svými démony a přeměnit je na čistou energii, náš zdroj osobní síly.

POZVÁNKA:
Je čas odhalit vaše skryté poklady. Nedělejte ze sebe malé děti, aby vás ostatní měli rádi nebo přijali. Vyneste na světlo drahokamy a vzácné kameny, které jste uchovávali ve svém srdci, skryté i před sebou. Je na čase uctít svou minulost a přepsat svůj život a vydat se hrdinskou výpravu. Na cestě do dolního světa vám budou nabídnuty všechny dary vašich předků. Jejich boje - to jak byli zraněni, jak žili a jak zemřeli - se stanou tvým požehnáním.

Nerad se díváš do minulosti? Je třeba otevřít své 13. komnaty a vzít si ponaučení z minula...