karta 30*blesk

16.09.2021

PODSTATA:
Impozantní elektrický výboj blesku rozjasní oblohu a zasáhne Zemi, doprovázený silným zvukem hromu. Tento jev má pozitivní aspekt - světlo osvětluje Zemi a psychiku. Existuje však také destruktivní stránka; je-li blesk příliš silný může spálit, a dokonce i zabít.

POZVÁNKA:
Síly horního světa vkládají své shromážděné energie do toho, aby vám zažehly novou inspirací a kreativitou. Dovol tento božský dar probudit v tobě jasnost, záři a vášně a  užijte si obnovený pocit harmonie a vize.

Co s tebou má otřást? Co stojí v cestě? Kde je statečnost a smělost?