karta 18*strážce země

31.08.2021

PODSTATA:
Stejně jako se podílíte na spoluvytváření svého světa, jste také zodpovědní za jeho blaho. Pozemšťané se věnují správě Země a veškerého života. Rozhodli se držet posvátný sen o planetě, kde všechny bytosti žijí v míru a kde jsou řeky a vzduch čistý. Pamatujte, že vše, co děláte, má dopad na dalších sedm generací.

POZVÁNKA:
Přerostli jste svůj malý sen o růstu a úspěchu a jste připraveni snít ve velkém s možnostmi, které přesahují vaše nejdivočejší očekávání. Vezměte na sebe plášť Pozemského strážce a oslovte přítele v nouzi, se kterým jste už nějakou dobu možná nebyli v kontaktu. Postarejte se o své mazlíčky a nakrmte zbloudilce, kteří přijdou kolem. Vyčistěte svůj dvůr, protože to je odrazem vašeho vztahu k Zemi. Pěstujte posvátný sen a váš osobní život bude vzkvétat. Pamatujte, že už to není o "mně".

Péče o tělo, o své zdraví, duši...Co je pro tebe dobré?...