karta 17*země

06.09.2021

PODSTATA:
Země představuje dar života. Symbol na této kartě odkazuje na tělo planety Země, lidské tělo a samotnou přírodu. Tento symbol nám připomíná, že všechna stvoření se narodila ze Země a lidské bytosti jsou správci veškerého života na této planetě. Odkazuje na to, co z toho čerpáme: naše zdraví, bohatství, bezpečnost, uzemnění, solidnost a stabilitu. Připomíná nám to, že svět formy je darem od Ducha a je třeba s ním zacházet s respektem.

POZVÁNKA:
Když se objeví symbol Země, znamená to, že se musíte soustředit na úctu a uznání přírodních darů, které k vám přicházely, jsou a budou přicházet vždy. Konkrétní svět, který obýváte, je tu z milosti Ducha a vy jste jeho součástí. Nyní se dá mnohého dosáhnout, když se soustředíte na soucitnou, vnímavou a uctivou službu světu. Pokud budete jednat poctivě, vděčně a pokorně, zjistíte, že jste prosperující více, než si dokážete představit. Úspěch je zajištěn, když se karta Země objeví jako pozvánka k životu.

Jsi nejistý? Soustřeď se ta to, co tě vyživuje, otevři se tomu, co přichází, co můžeš načerpat v podstaty přírody, země, sebe...Přestaň tlačit na pilu, nech vše plynout...