„jak nám to vibruje“ – Barvy naší duše

24.07.2021

Chcete lépe poznat sami sebe - své schopnosti, potenciál nebo na co se hodíte?

Chcete poodhalit spirituální souvislosti? Hledáte praktické rady a východisko?

Chcete lépe pochopit svůj partnerský vztah? Chcete lépe porozumět svému dítěti?

Rozhodujete se momentálně o něčem?

Děje se Vám něco a nevíte si s tím rady? Potřebujete se poradit nebo povzbudit?

Právě pro vaši podporu a nasměrování jsem připravila numerologické rozbory a konzultace.

Numerologii, osobnímu rozvoji a otázkám, kdo jsme a kam kráčíme... se věnuji již od 90. let.

PER ASPERA AD ASTRA

Přes obtíže ke hvězdám...

Co o vás řekne datum narození?
Co se skrývá v našem jménu?
Jak probíhá numerologický rozbor?
K čemu je dobrá numerologická mřížka?

Čísla slouží jako základ k samotnému rozboru, pak se s nimi pracuje podle toho, jestli je to den narození, číslo celého data narození atd., pomocí čísel lze vyjádřit i jména - každé písmeno má svou číselnou hodnotu, barvu a vibrace těchto čísel rovněž ovlivňují nositele daného jména.

Numerologie je vlastně taková poznávací metoda. Z data narození a jména můžete zjistit spoustu věcí o lidech, jejich charakteristiku, povahu, motivace, obavy, přání, pohled na svět... Takto můžete poznat i lidi, s nimiž nemáme možnost mluvit nebo jim v něčem nerozumíme.

Numerologií daleko líp porozumíte svým blízkým i dalším lidem. pochopíte další souvislosti a "AHA" momenty, uvidíte jiný úhel pohledu na věci a situace, s nimiž si nevíte rady - proč se stávají, co mají znamenat...

Především charakterové vlastnosti, vnitřní nastavení, schopnosti, oblasti života, které budou pro daného člověka patrně nejdůležitější. Jestli se dokáže svěřit, když ho něco trápí, nebo to dusí v sobě, jestli mu půjde spíš matematika, jazyky, nebo bude spíš umělecky nadaný, jestli bude spíš praktický a zručný, nebo snílek s hlavou v oblacích, čeho se bojí, co ho motivuje, proč třeba dělá něco, co se zdá druhým nepochopitelné, co má rád a co mu vadí, v čem je dobrý, a na čem by měl naopak zapracovat.

Přijetí své vlastní individuality, správné nastavení hranic mezi dáváním a braním nebo naučit se kázni ve svobodě, každé číslo má svůj konkrétní úkol. Také popisuje cestu, kterou bychom měli ujít, abychom rozvinuli svůj vnitřní potenciál, svoje nejlepší možnosti. Dostaneme tak něco jako mapu s GPS, abychom věděli, kudy máme jít.

Budoucnost z numerologického rozboru nezjistíte, nedozvíte se žádné konkrétní události, není to technika předpovídání budoucnosti, to najdete u kartářky.
Čísla nabídnou všeobecný výhled, na co se zaměřit, co naopak odložit. Který rok je vhodný na řešení financí, kdy je dobré začít s něčím novým, kdy se věnovat hlavně rodině. To je pro každého člověka jiné a určuje se z jeho data a jména narození. Rozbor je podobný spíš psychologickému rozboru než předpovědi z karet , jen vychází z čísel data a jména narození místo z diagnostických rozhovorů a dotazníků.

Směrodatné je, jak jsou čísla v mřížce rozložená, jestli se některé opakuje, která čísla naopak chybí, které jsou plné nebo prázdné roviny... "jak nám to vibruje", to všechno má pro rozbor význam. A pak přijde to nejtěžší - uspořádat tyhle informace do celistvého příběhu, povahy daného člověka. Ony se totiž ty jednotlivé prvky často navzájem popírají, jsou chaotické (stejně jako naše nitro se skládá z různých pohnutek, emocí, motivací, radostí, obav, schopností...) a je třeba je sjednotit do celistvého portrétu, odhadnout, jak se v daném člověku poskládaly.

Vzít v úvahu různé vzájemné vazby, sílu projevu jednotlivých čísel, způsob projevu ve vzájemných kombinacích... to Vám neurčí "internetový návod" se součtem čísel data narození - hurá já jsem trojka nebo jednička - a proto z nich vyleze jen podivný spletenec.

Výklady významů jednotlivých čísel a kombinací si každý numerolog postupně upravuje, upřesňuje, základ je samozřejmě stejný, ale jednotlivosti se mohou lišit, protože se všichni snažíme popsat něco, co funguje v symbolech, slova jsou tedy vždycky jen přibližná.

Numerologický rozbor slouží k poznání sama sebe, vidět se novýma očima, pochopit něco, co unikalo, zjistit, proč se některé situace v životě opakují, co dělat, abych se přestal dostávat do slepých uliček, přestal k sobě přitahovat nevhodné lidi.
Nebo lépe pochopit vnitřní svět partnera - partnerská numerologie, kolegy, kamaráda, rodiče, dítěte...
Skvělý je numerologický rozbor pro děti, dá návod, jak k dítěti přistupovat, jak je vychovávat, k čemu vést, jak vnímá, jaký je jeho vnitřní svět. A můžete takový rozbor dostat i pro kojence nebo batole, s nimiž se žádný psycholog ještě nedomluví, takže mnohem dříve.

Partnerský rozbor umožní podívat se na partnera jiným způsobem, vidět něco, co z běžné komunikace neuvidíme - jaké má skryté motivace, obavy, co si přeje, co mu vadí, co by potřeboval... možná zjistíte, že něco, čím vás vytáčí, vůbec není záměrná schválnost, ale vychází to z jeho vidění světa, z jeho nastavení, že k tomu má vlastně logický důvod.

Můžete zjistit, jak zlepšit vztah nějakou maličkostí, které jste až dosud nevěnovali pozornost, protože se vám zdála malicherná, ale pro partnera má velký význam.

Dostanete i nový náhled na sebe sama - jak se projevujete ve vztazích, jak vás partner vlastně vidí/vnímá.
Popis dynamiky vztahu - vzájemné vibrace, jací jste spolu dohromady (všichni se totiž projevujeme v různých vztazích různým způsobem). A v neposlední řadě dostanete doporučení, co můžete z pohledu numerologie dělat, aby se váš vztah projasnil/zlepšil.

Daleko důležitější je, jaká máte data narození, jak se stavíte k výzvám svého partnerství, komunikujete spolu a pracujete na svém vztahu. Sebelepší datum nezachrání vztah dvou sobců, kteří si celý život jen něco vyčítají a chtějí brát a dostávat, stejně tak méně příznivé fungující vztah nerozloží a nezničí. Takovou moc nemá.

Jak pracovat s numerologickým rozborem? To už je na vás. Přečíst si ho, nechat na sebe působit, možná hned přijde nějaký AHA momenta pochopíte novou souvislost o sobě, dítěti, partnerovi... pak ho nechat trochu "uležet" a vrátit se k němu třeba víckrát s určitým odstupem. Možná přijdete ještě na něco dalšího. A uvážit, co v rozboru se vám líbí, co vám ukazuje jiný úhel pohledu, protože spousta z nás má tzv. "provozní slepotu".

Numerologie je metoda, která pracuje s archetypy, symboly, kromě faktů používá i intuici.
Význam symbolů nemůžeme přesně definovat, natož zanést do jednoznačné tabulky, ten se dá jen opsat a více či méně se k němu přibližovat.

Numerologie není věda, ale je důležité, že funguje, že může pomoci pootevřít dveře, nasměrovat..., ale je na každém, zda vstoupí a začne sám u sebe, protože nikdo jiný to za něj neudělá. Je to běh na dlouhou trať, nic není "to instantní 3 v 1" a druhý den je člověk "osvícený"... .

Numerologický rozbor není otázka minut, je to různé podle typu rozboru i podle konkrétního člověka (některý příběh "uvidíme" dříve, nad jiným se musíme zamyslet déle), ale pár hodin to je vždycky, seriózní rozbor nikdo za hodinu neudělá.

Srdečně Vás zvu k poodhalení sebe samých...