Čísla předávají vibrace, které nás ovlivňují…

24.07.2021

Numerologie je globální...

Čínská vs. západní numerologie
Numerologie není žádný trik.
Pythagorova metoda je nejoblíbenější systém používaný nadšenci a experty na západě, čínská numerologie je úplně jiný systém.
A přesto stejný... 

Spíše než spojovat každé číslo s jeho hluboce zakořeněnou osobností, čínská numerologie je založená na zvucích čísla - vibrace, když se vysloví nahlas. A pokud číslo zní podobně jako slovo, které je považováno za negativní nebo nešťastné, je toto číslo také považováno za negativní nebo nešťastné.
Každé číslo s sebou nese jak pozitivní, tak negativní vlastnosti - vibrace a je na každém jednotlivci, aby z každého čísla použil nejlepší možnou energii.
Podívejme se tedy po jednotlivých číslech jedno po druhém, abychom viděli, jak se srovnávají po celém světě - a kde se liší.
Nicméně čísla předávají vibrace, které nás ovlivňují...a je jen na nás, jak se s nimi naučíme zacházet.

1Východ: V čínštině, slovo pro "jeden" zní jako slovo pro "čest" v některých čínských dialektech. Toto číslo představuje nezávislost, ale může to také znamenat osamělost nebo izolaci. Číslo 1 je jediné číslo spojené s prvkem Vody, které symbolizuje schopnost prorazit bariéry na cestě k něčemu lepšímu.
Západ: Na západě je číslo 1 mužským číslem, číslem počátků a stvoření. Je to válečník, prvotní číslo, které určuje akci a mění se v pohyb. Pozitivně, toto číslo je spojeno s vedením, energií, odvahou a iniciativou, ale negativně se může 1 projevit jako netrpělivý, impulzivní a konfrontační. 1 je ve své práci nejpozitivnější.

2Východ: Slovo "dvě" zní jako čínská slova pro "jistý" a "snadný". 2 je považováno za šťastné číslo (tedy čínská fráze "dobré věci přicházejí ve dvojicích"), což představuje symetrii a vytrvalost. Číslo 2 je spojeno se zemským prvkem, který dále představuje stabilitu a určení.
Západ: Západní 2 je velmi citlivé číslo s jemnou osobností, která podporuje myšlenky odpuštění a porozumění. Pozitivní je, že spolupráce, péče, diplomacie a vstřícnost jsou spojeny s ženským 2, ale 2 mohou být také sebevědomé, melodramatické a příliš plaché.

3Východ: Slovo pro "tři" zní podobně jako čínská slova pro "růst" nebo "narození", symbolizuje život a hojnost. To je myšleno jako šťastné číslo, a je spojováno s čínským prvkem dřeva, který podporuje kreativitu a východ slunce - nebo znovu "narození".
Západ: 3 je kreativní dítě v západní numerologii. Je to šťastné, nadšené a velmi společenské číslo. Pozitivní rysy 3 zahrnují představivost, výraz a optimismus, nicméně 3 mohou být také velmi egoistické, rozptýlené a náladové. Disciplína je nezbytná pro nasměrování pozitivních rysů tohoto čísla.

4Východ: 4 je považováno za velmi nešťastné číslo v čínské numerologii, protože slovo "čtyři" zní jako slovo pro "smrt", a proto představuje neštěstí. V mnoha částech Číny se 4 vyhýbají za každou cenu. Toto číslo je spojeno s dřevěným prvkem, který není překvapivě představou pojmu smrti a znovuzrození.
Západ: Na západě jsou 4 pevné základy a tvrdá práce. Je to silné a stabilní číslo, které nenechává žádný prostor pro lehkost. Pozitivní 4 je spolehlivá, praktická a odhodlaná, přesto se 4 mohou utápět i v tuhosti, frustraci, hněvu a úzkosti. V západní numerologii je číslo 13 považované za "nešťastné", které se snižuje na 4. Kvůli svému spojení s číslem 4 je 13 často považována za nešťastné i v čínské numerologii.

5Východ: Pět může být jak pozitivní, tak negativní v čínské numerologii. Na jedné straně je spojena s pěti prvky přírody, takže je spojena s pozitivní myšlenkou rovnováhy. Nicméně, v některých čínských dialektech slovo "pět" zní jako slovo "ne" které má negativní vliv. To se však stává pozitivním, když je kombinováno s jiným negativním slovem, jako je "žádná smrt", což nás přivádí zpět k této myšlence rovnováhy. Číslo 5 je spojeno se zemským prvkem, čímž se dosahuje stability prostřednictvím rovnováhy.
Západ: 5 je jedním z nejdynamičtějších čísel v západní numerologii a jeho osobnost je vysoce sociální. Zatímco 5 je originální, přizpůsobivá, dobrodružná a miluje svobodu a rozmanitost, může také chybět zaměření a stát se nespolehlivou, nebo spadnout do pasti nadměrné shody a závislosti.

6Východ: Čínské slovo pro "šest" zní jako čínská slova pro "bohatství", "ziskové" a "hladké", což je příznivé slovo, které je spojeno s lehkostí a bohatstvím. Záporné západní číslo 666 je v čínské kultuře vlastně považováno za velmi pozitivní, protože ztrojnásobuje štěstí spojené s 6. Číslo 6 je spojeno s kovovým prvkem, který přirozeně představuje peníze a přesvědčení.
Západ: Číslo 6 představuje podporu a obětování. Je to nejharmoničtější ze všech kardinálních čísel. 6 je správcem, který si klade za cíl poskytnout co nejvíce. Pozitivní vlivy tohoto čísla zahrnují soucit, romantiku a domácí harmonii, ale 6 může také pokračovat negativně jako sobecká a nestabilní osobnost s důrazem na vinu.

7Východ: 7 je kladné číslo v čínské numerologii, zní jako slova používaná k vyjádření pospolitosti a konektivity. 7 je spojena s kovovým prvkem, který podporuje myšlenku hojnosti v přátelství a vztazích.
Západ: 7 je hledačem pravdy v západní numerologii. Je to duchovní číslo, které nebere nic v nominální hodnotě a neustále hledá to, co leží pod očima zjevného. Ačkoliv jsou 7 vědomé a kontemplativní, okouzlující a bystré, můžou mít tendenci být také majetnické a upjaté - opak myšlenky sounáležitosti tohoto čísla v čínské numerologie.

8Východ: 8 je nejvíce prosperující číslo v čínské kultuře, slovo pro "osm" zní jako slova pro "prosperovat" a "bohatství". To je považováno za velmi šťastné číslo a je začleněno do každodenního života v co nejvíce oblastech Číny (myšleno adresy, data svatby, telefonní čísla, peněžní dary, atd.). Číslo 8 je spojeno s elementem Země, spojuje myšlenky stability, odhodlání a cílů s říší peněz a úspěchu.
Západ: 8 představuje rovnováhu nad všemi ostatními. Stejně jako čínská numerologie, 8 také představuje úspěch a prosperitu na západě - ale ne bez nákladů. Člověk musí dávat velkoryse, aby získal přínosy z čísla 8. Z pozitivního úhlu 8 představuje efektivitu, sílu a úctu, ale negativně může být 8 chamtivá, agresivní a nečestná.

9Východ: Číslo 9 je kladné číslo v čínské numerologii, zní jako výslovnost slova "longlasting" a představuje dlouhověkost. Číslo 9 bylo také tradičně spojováno s čínským císařem. 9 je jediné číslo, které je spojeno s elementem ohně, což znamená myšlenky motivace a pravdy.
Západ: Na západě je číslo 9 nejvíce světské a sofistikované ze všech kardinálních čísel. 9 je široký a idealistický myslitel, plný sympatií a soucitu pro všechny. Pozitivní číslo 9 je umělecká, společenská, humánní a odpouštějící, ale 9 může být také vnímána jako rezervovaná, arogantní a odpoutaná.