Čísla našeho života - numerologie

22.05.2022

Zabývám se jí už víc než 15 let a moc ráda se s Vámi takto podělím alespoň o něco málo z toho, co jsem se naučila díky mnoha hodinám strávených hloubáním nad daty narození a při osobních konzultacích s klienty.
Takže jdeme na to a začneme pěkně od začátku...
Každé číslo má jinou kvalitu a vypráví jiný příběh.
Pojďme se na to společně podívat.

1

Číslo jedna nám vypráví příběh o individualitě a osamělosti, ale také o kreativitě a hledání sebedůvěry.

Jednička se vztahuje k mužskému principu.
Člověk 1 je iniciátorem.
Pracuje jako katalyzátor, něco začíná.
Nemusí nutně vždy předem vše promyslet, jde, udělá to a pak dostane další nový nápad.
Je to tvořivý člověk, který má hodně nápadů, myšlenek a přání, které chce realizovat.
Prociťuje dobře proud energie.
Je důležité, aby se tomuto proudu poddal a aby v souladu s myšlenkami, které mu přicházejí, i jednal.
Když se pokusí ten proud zastavit, stojí ho to velké úsilí ten proud energie zadržet.
A pokud zadržuje tento tok tvořivé energie delší dobu, přichází vyčerpanost z přeplněnosti.
Energie jedničky po něm chce nalézt nějaký způsob , jak tvořivou energii, která jím prochází, použije.
Jednička popisuje člověka, který má velmi silnou sebedůvěru a rozhodnost.
Jde a jedná, nemá ve zvyku poslouchat, co si o tom myslí druzí.
Jedničkový člověk je velmi dominantní, nebo ho tak aspoň vnímají druzí lidé.
Navenek vystupuje velmi chladně, ale tím jen překrývá pochybnosti o sobě a pocity méněcennosti, které v sobě uvnitř nosí.
Někdy bývá i nafoukaný.
Je netrpělivý.
Může se u něj projevit velká nezávislost nebo naopak zranitelnost,
Nějakým způsobem potřebuje najít podporu, aby mohl tu tvůrčí energii vyjadřovat.
Ač to tak na první pohled nevypadá, jedničková energie potřebuje někoho ( v pozadí) , kdo ji podporuje.
Podstatu jedničkové energie hezky vyjadřují tyto moudrá slova T.Szase:

"Někteří lidé říkají, že se ještě nenašli.

Ale osobnost já, není nic, co člověk hledá: to je cosi, co člověk tvoří."

2

Číslo dvě nám vypráví příběh o ženské síle, která je mystická, intuitivní, empatická, živá a nespoutaná.

Pod vibrací dvojky se skrývá ochota ke spolupráci, hledání rovnováhy, vztahy, emoce, ale i nutkavé a náruživé chování.
Dvojkoví lidé dokáží dobře podporovat ostatní, mají schopnost ostatním sloužit.
Pro dvojky je však důležité, aby podporovaly i samy sebe a sloužily sobě tak, jako slouží ostatním.
Tendence dvojky totiž je, že chce tolik sloužit, až se z toho vyčerpá a potom se stáhne.
Úkolem dvojkových lidí je naučit se vytvořit hranice.
Dvojkoví lidé jsou velmi senzitivní a diplomatičtí lidé.
Jejich úkol spočívá hlavně v oblasti vztahů.
Dvojka bude po svém nositeli vyžadovat, aby sladil rozporuplné části sebe samého v jeden celek, a aby se vymanil ze všech možných závislostí.
Životní cestu člověka s dvojkovou vibrací doprovází nerozhodnost a pochybnost.
Někdy také mentální rozervanost.
Skvěle je charakterizuje Goethův povzdech:"2 duše, ach, v mé hrudi".
Přes tuto vnitřní rozervanost se v knize života 2 vyskytuje mnoho kapitol, které vyprávějí o láskyplných vztazích a vášnivém otevření se životu.

3

Číslo tři nám vypráví příběh o tvořivém vyjadřování sebe sama, o spontánnosti a uchopení iniciativy

Trojka je o sebevyjádření.
Je to tvořivost, vyjadřování sebe sama, nejsou to žádné nové plány a projekty.
Ta tvořivost a sebevyjádření jde ze srdce - tato energie chce oslovovat lidi kolem sebe a vyjadřovat se z nitra.
Chce toto své vyjadřování dělat tak, aby s ním pozdvihli ostatní (herci, zpěváci, malíři aj.). Trojkoví lidé mají velmi vyvinutou citlivost na to, jakým způsobem lidé jejich sebevyjadřování přijímají.
Často jsou tak citliví, že se v případě nepřijetí cítí natolik zklamaní, že se stáhnou a nekomunikují.
Je důležité, aby trojkoví lidé, měli pro své vyjádření směr, jinak by se v tom mohli ztratit.
Být přímými pro ně není lehké, neboť se obávají, že by mohli někoho zranit.
Mají velkou potřebu být při svém sebevyjádření naprosto otevření nebo mohou naopak pociťovat silný strach se naplno otevřít.
Buď mají radost z mluveného projevu nebo se zdráhají mluvit.
V centru jejich životního příběhu je léčení nebo zraňování skrze komunikaci!
Je pro ně velmi důležité najít si nějaký umělecký způsob vyjadřování (neverbální).
Mohou mít dobrou představivost - jsou to vizuální typy.
Tato schopnost dobré představivosti jim může pomáhat vytvořit si v mysli vizi, za kterou potom bez problémů jdou.
Trojkoví lidé milují dokonalost a jsou velmi kritičtí- k sobě, ale zejména k druhým.
Život trojky je formován velkou silou vůle a schopností rozhodovat se.
Úspěchy dosahuje konáním.
Někdy jsou nevypočitatelní a charakterizuje je rčení: "Kam vítr, tam plášť.

4

Číslo čtyři vypráví příběh o tom, jak lze velkou pílí a vytrvalostí vnést do svého života řád.

Skrývá se zde naprosto jiná energie než u předchozích tří čísel.
Čtyřka je o formě a struktuře, čtyřka vytváří základy.
Čtyřka je postupné budování věcí step by step.
Je k tomu třeba velké trpělivosti.
Je nutné nevzdávat se, ale vytrvat.
Čtyřkoví lidé jsou dobrými pracovníky.
Často se jim může zdát, že klesají pod tíhou zodpovědnosti.
I když jsou trpěliví budovatelé, může se jim někdy zdát, že se jim nedostává právě té základny.
Čtyřka je o nalezení stability, postupném dosahování věcí.
Čtyřka si potřebuje ohlídat, aby nesklouzla do odporu, pokud se věci nedějí tak, jak by si to představovala.
Příběh čtyřky mluví také o flexibilitě a o ambicích.
Úkolem 4 je poznat svoji sílu a využít ji k činům, které přinesou prospěch všem.
Člověk ovlivněný 4 dokáže pracovat ve fyzické realitě času a prostoru nebo se v něm může naopak cítit velmi omezován.
Životem 4 se jako červená nit táhne strach ze ztráty a lpění na překonaných vzorech.
Člověk ovlivněný 4 často potlačuje negativní emoce, hlavně vztek.
Měl by hledat nějaký konstruktivní způsob pro uvolnění těchto emocí, například při sportu nebo jakékoliv jiné fyzické činnosti.
U člověka typu 4 převládá způsob chování založený spíše na právu a řádu než na smyslu a moudrosti.
Je potřeba se zaměřit na rozvíjení této kvality.
Člověk ovlivněný vibrací 4 je orientován na praxi, je obdařen materiální tvůrčí silou.
Čtyřkoví lidé bývají dobří řemeslníci, i umělečtí.
Z jejich hobby se časem může stát vysněné povolání.
V psychice 4 se se může objevit i autoritativnost, netrpělivost, strnulost a zatvrzelost v chování. Pro 4 je žádoucí rozvíjet mužské kvality - schopnost se prosadit, jakož i schopnost vést, aniž by utlačovala.
Úkolem 4 je překonat strach z vlastní síly - stát při sobě.
Motto, které vystihuje vibraci 4: "Žádný strom nemůže rozkvést, dokud nezapustí kořeny".

5

Číslo pět vypráví příběh o svobodě a kázni.

Se čtyřkou jsme vybudovali formu, pětka hledá v té formě svobodu.
Abychom mohli dosáhnout té svobody, je potřeba disciplína, jinak se ta energie nemůže hýbat.
Svoboda, kterou číslo pět hledá, i když to tak na první pohled hned nevypadá, je spíše svoboda vnitřní, je to vnitřní stav, ne vnější, neboť platí, že pokud člověk zakouší vnitřní svobodu, bude ji zakoušet i venku.
Pětkoví lidé často ve vztazích kolísají mezi velkou závislostí a nezávislostí.
Nemají rádi rutinu.
Pětka je číslo člověka s hodně talenty, dokáže je soustředěným způsobem používat.
5 vypráví příběh o celoživotním úsilí zmnožit a nashromáždit vědění.
Pětkový člověk potřebuje stále nové zážitky a zkušenosti, jinak se začne nudit.
5 má ráda dobrodružství, touží po seberealizaci a nezávislosti.
Hledání svobody vede pětkového člověka k tomu, že se snaží propátrat zkušenosti ve značné šíři, ale jeho úkolem je přijít na to, že je zde spíše kvůli jejich hloubce..
Pětkoví lidé bývají skvělí manažeři.
Příběh pětky bude plný napínavých prožitků, ve kterých půjde o odvahu postavit se vždy a znovu novým výzvám.
Milé pětky, zamyslete se nad myšlenkou D.Graysona:

"Dobrodružství není nikde venku - dobrodružství je v nás."

6

Číslo šest nám vypráví příběh o touze po dokonalosti, o lásce a (sebe)přijetí.

Šestková energie je o vztazích, přijímání, vyšších ideálech a oddanosti.
6 představuje člověka, který má velmi vysoké ideály a je připraven udělat vše, aby se k nim propracoval.
Aby se mu to podařilo, musí se naučit odpouštět sobě i ostatním a překonat své sklony k perfekcionismu a zaobírání se malichernými detaily.
Lidé s šestkovou energií mohou být příliš kritičtí, mají tendenci přecházet z extrému do extrému -jsou náchylní vidět sebe, svět a ostatní lidi budˇ jako dokonalé nebo defektní.
Příběh šestky také vypráví o síle, která symbolizuje tělesnost, sexualitu, pudovost a instinkt. Šestkový člověk se má naučit láskyplně přijímat sebe sama, hlavně své fyzické tělo a dobře se o něj starat - nic nepřehánět.
Být se sebou i s ostatními trpěliví.
Šestkoví lidé mají potenciál dobrého psychologa a mívají i umělecký talent.
Ústředním tématem příběhu 6 bude láska ve všech odstínech.
A tady je něco k zamyšlení pro Vás, milé šestky :

"Přijetí je uznání toho, že ať už se stalo cokoliv, a ať už jsme na reagovali jakýmkoli způsobem, je to přesně to pravé, čeho nám bylo zapotřebí pro naše nejvyšší dobro a pro naše poučení."

7

Číslo sedm nám vypráví příběh o plnosti života a zároveň o strachu ze života.

Hlavním téma sedmičky je o důvěře; to, v co sedmičkový člověk musí důvěřovat, jsou jeho pocity a jeho vnitřní vedení.
7 člověk je zde proto, aby uvěřil světlu, které v něm i v ostatních plane.
Život ho povede tak, aby došel k přímému poznání, že jeho prostřednictvím působí Univerzum.
Po té bude jeho úkolem podělit se se světem o svou vnitřní krásu.
Místo, aby si své vnitřní světlo žárlivě střežil a opatroval, má mu dovolit svítit ven.
Takto se stane pro své okolí vůdcem a rádcem, který je schopen opravdu hlubokého pochopení.
Sedmičkový člověk je člověk, který hledá pravdu, hodně studuje duchovní tématiku, medituje a věnuje se různým duchovním praktikám.
Chce jít svou vlastní cestou; chce být sám sebou, potřebuje pro sebe hodně soukromí; pravidelné chvilky, jež mohou strávit o samotě jsou pro ně nutností.
Sedmičkový člověk si přinesl z minulosti strach z nedostatku a ze ztráty.
Prostřednictvím životních zkušeností musí přijít na to, že peníze jsou tekutá energie, a že když se otevře a nabídne světu své vnitřní bohatství, bude se mu dařit dobře i po materiální stránce. Tématem sedmičky je hledání přirozené rovnováhy mezi dáváním a braním.
Člověk s sedmičkou se musí naučit riskovat v emocionální oblasti.
Sedmičky mají sklon horlivě střežit svůj soukromý život, jen málokdy se s ostatními podělí o to, co doopravdy nosí v srdci.
7 podvědomě očekává (a je na to citlivá),že ji někdo zradí.
Musí se naučit věřit sami sobě, svému srdci a srdci ostatních lidí.
Člověk vyzařující energii čísla 7 se sebedůvěře učí prostřednictvím bezprostřední zkušenosti, metodou pokusů a omylů, nikoliv z knih.
Sedmičkový člověk má v sobě schopnost vyjádřit neviditelné na fyzické rovině.
Příběh 7 je příběh, který vypráví o touze po jednotě těla a ducha a o úsilí o "vyšší" kvalitu života.
Milá sedmičko, představ si, že vidíš temnou jeskyni. Ve tmě pluje veliká zářící květina, která vyzařuje světlo vnitřní moudrosti. Ta květina zůstává skrytá, protože si sama neuvědomuje svou vlastní krásu. Má strach, že když se odkryje, když se otevře na světle, může být zničena.

V jakém ohledu se téhle květině asi podobáš? Dokážeš pozvat ostatní do svého soukromého prostoru? Co když si věříš dost, abys z téhle jeskyně vyšla, abys odhalila své srdce, svou zranitelnost, své vlastní vnitřní světlo?

8

Číslo osm nám vypráví příběh o moci a bezmoci, o hojnosti a uznání.

8 je číslem karmy, zákona příčina a následku, logiky, bystrosti, přesnosti a smyslu pro detaily. Osmičkový člověk je ambiciózní, energický, má organizační schopnosti, nadhled a osobitý humor.
8 s sebou nese obrovskou mentální kapacitu i velkou rozlišovací schopnost.
Osmičkový člověk si dokáže udržet emocionální odstup, podívat se na emocionální situaci a neuvíznout v ní.
Příběh osmičky je příběh vášně a úsilí o spravedlnost a vyrovnání.
8 je v životě konfrontována s věčným opakováním vzorců z minulosti, neustále potkává lidi, situace, které ji nutí vyrovnat misky vah.
Její život někdy připomíná jízdu na horské dráze - musí ve svém životě počítat s prudkými změnami.
Výšiny a hlubiny zde často působí současně a sice v různých oblastech života a starají se o to, aby se u 8 nikdy nedostavil pocit životního vrcholu.
Svého největšího úspěchu může osmička dosáhnout, když vytvoří rovnováhu mezi materiálním a duchovním úsilím.
Osmičkový člověk je na světě pro to, aby zde manifestoval hojnost.
To se mu podaří do té míry, do jaké tyto kvality bude pociťovat vnitřně!
Osmičky v sobě mají většinou velkou touhu po penězích, po moci a uznání a při tom z toho podvědomě mají obavy.
Jedinec ovlivněný vibrací 8 je bojovník, který si nikdy nepřizná porážku.
Často potlačuje svou citovou stránku, protože nechce, aby mu city zhatily jeho plány.
Milá osmičko, zdá se Ti, že Tvůj pohár není z poloviny plný, ale poloprázdný?
Trpíš nedostatkem lásky, zájmu nebo peněz?
Přemýšlej, co můžeš pro naplnění poháru udělat ty sama.
Jestli budeš vesmíru vděčná za to, co už máš, vesmír tě naplní vším, po čem toužíš.
Zde je afirmace pro Tebe: "Jsem otevřený kalich. Jsem radostným projevem vesmírné hojnosti."

9

Číslo devět nám vypráví příběh o změně a chaosu, ale i o moudrosti a celistvosti.

Tuto vibraci nese člověk, který je dobře veden vlastní intuicí a moudrostí.
Jeho úkolem je sdílet s ostatními to, čím si prošel, co se naučil.
 Důležitým tématem je zde služba druhým. Devítkový člověk se často dostává do role poradce nebo průvodce a děje se to naprosto přirozeným způsobem.
Prošel určitou cestou a musí to nyní sdělit ostatním.
Avšak pouze ta 9, která skutečně žije v souladu s tím, o čem hovoří, dokáže promlouvat s určitou autoritou a dotknout se místa v nás, kde vznikají opravdové změny.
Lidé s vibrací devět jsou často svérázní lidé, žijící netradičním, nekonvenčním způsobem života.
Devítka totiž podněcuje v člověku touhu prožít život velmi intenzívně.
Centrální silou příběhu devítky je bezmezná síla proměny pronikající všemi oblastmi jejího života.
Teorie chaosu, která říká, že v největším chaosu lze najít harmonii a řád, se v devítkovém příběhu stává stále znovu prožívanou realitou.
Devítkový člověk mívá velké ideály, potřebuje se uzemňovat a neuzavírat se tolik do svých myšlenek, pokud chce dosáhnout konkrétních výsledků.
Musí se naučit rozlišovat mezi skutečností a iluzí.
Pro devítky by měla platit slova Mahátma Gándhího: "Mým učením je můj život."

0

Příběh nuly je příběh věčného bytí, v cyklu vznikání a zanikání.

Nula je okénko do duše, kterým můžeme navázat spojení s Vyššími silami.
Nula je základ, prapůvodní látka všeho a kolébka nekonečných možností, matrice.
Nulovou energii můžeme svou vůlí nebo představou přeměnit do jakékoli žádoucí formy. Energie, kterou označujeme jako "Univerzum" to při stvoření Země provedla velmi rychle. Všechny zázraky, jaké si jen dokážeme představit, vznikly z nuly, z temnoty, z níž se vydělilo světlo.
0 je prostor, do kterého je možné přinést cokoli.0 je současně nic i všechno.
Nula vlastně ani není číslo. Je to stav! Může na sebe vzít jakoukoli formu. Nula v datu narození poukazuje na vnitřní dary či potenciální zdroje.
Tyto zdroje mají sklon zvyšovat energii ostatních čísel.
Každý člověk má vnitřní dary, ze kterých může čerpat, ale lidé, v jejichž datu narození se vyskytuje nula (v čísle dne, roku nebo v mezisoučtu osudového čísla) mají k těmto darům snadnější přístup.
Je na nich pak záleží, zda tyto dary v sobě objeví, vyzvednou na povrch a budou je využívat k vlastnímu prospěchu a k pomoci ostatním.
Příběh nuly vypráví o nekonečném příběhu života, v němž může být realizováno a prožito všechno myslitelné i nemyslitelné.
0 je jako skrytý pramen tekoucí v neprobádaných hloubkách. Ten pramen je připraven vytrysknout hojným proudem a vyživovat každého, kdo je ochoten kopat hlouběji.

Oslovily Vás příběhy skryté pod jednotlivými čísly? Příště se podíváme na to, jak s datem narození pracovat dál, abychom pronikli k jeho podstatě.

Sofie Natarani

Pro www.novoucestou.cz napsala Sofie Natarani. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.