Čísla – energie – vibrace – barvy jsou dennodenní podstatou našich pocitů a chování.

10.01.2020

Numerologie se neustále vyvíjí a přináší nové informace, z nichž můžeme těžit.

Souhrn informací o problémech duševního zdraví, numerologii a souvislosti mezi nimi. Vychází z teorie a praxe; skutečné důvody duševních problémů vycházející z osobních čísel data a jména a jejich energií .

Existuje mnoho různých číselných výpočtů v numerologii, jako jsou čísla životní, čísla výzvy atd. Všechna se zaměřují na energii, kterou reprezentují různá čísla a na to, jak tato naše osobní čísla přímo ovlivňují naši osobnost energeticky.

Numerologie zpracovává čísla jako energii. Číslo je energie. Různé kombinace čísel jsou energie. Různá čísla představují různé kvality: množství energie je buď studený, teplý, uzavřený, otevřený, iracionální, racionální, nevyvážený nebo vyvážený.

Naše osobní čísla a z toho plynoucí energie jsou ty, které nás na naší osobní úrovni ovlivňují.

Tato čísla určují naše pocity a vzorce chování.

Pokud je číslo nevyvážené a iracionální, jsme nevyvážení a iracionální. Je-li číslo vyvážené a racionální, jsme vyvážení a racionální. Kvalita každého čísla je kvalitou naší osobnosti.

Mentální "poruchy" a osobnostní problémy jsou výsledkem našich nevyvážených osobních čísel; Nadměrné množství studených čísel nás činí emočně chladnými, stejně jako nadměrné množství uzavřených čísel činí naši osobnost tichou a uzavřenou. Otevřené čísla činí naši osobnost otevřenou a vnímavou, ale pokud je příliš mnoho otevřených čísel, staneme se hyper a mentálně nestabilní.

Čísla, která dělají naši osobnost organizovanou a důkladnou, se mohou snadno obrátit proti nám, když je nerovnováha mezi našimi osobními čísly a vlastnostmi, které představují.

Organizovaný a důkladný člověk se stává osobou diagnostikovanou OCD, pokud osobní čísla nejsou v rovnováze mezi sebou a číslo 4 se vyskytuje mnohokrát v osobních číslech.

Vzhledem k mnoha různým typům problémů chování způsobených nevyváženými osobními čísly může být stejná osoba diagnostikována současně s více poruchami. Někdy lékaři nemohou zjistit, zda diagnostikovat osobu s ADHD nebo OCD, protože vzorce chování (způsobené osobními čísly) jsou kombinací těchto dvou diagnóz.

Nejsou dvě osoby stejné, které mají přesně stejný typ autismu, Aspergerův syndrom (patří mezi poruchy autistického spektra. Vyznačuje se především potížemi v komunikaci a sociálním chování, které jsou v rozporu s celkově dobrým intelektem a řečovými schopnostmi. Jedná se o celoživotní handicap) , ADHD, OCD (je zvláštní porucha chování. Člověka, který trpí touto poruchou, trápí nepříjemné myšlenky. Úlevu od nich nalézá tak, že se neustále ujišťuje a opakovaně provádí nějakou činnost: musím zkontrolovat zamknuté dveře 3 x nebo jiné...) duševní "porucha", protože všichni máme různé narozeniny a jména, a proto různé osobní čísla a vibrace.

Máme dobré duševní zdraví, když máme mnoho různých kvalitativních vlastností, které jsou navzájem dobře vyvážené. Pokud se stejné číslo opakuje příliš často v našich osobních číslech, zesiluje energii tohoto konkrétního čísla, a tím zesiluje pocity a vzorce chování, které vytváří určité číslo a naopak, když nám chybí některá čísla, tak zeslabují energii.

Numerologie je cesta jak poznat o dozvědět se o naší osobnosti a objevit čísla a energie a barvy naší duše, která máme předimenzované a poddimenzované vibrace a jak to souvisí s naším možným duševním zdravím nebo osobností problémy.

Duševní onemocnění je ukrytým tajemstvím, protože energie, která vytváří naše pocity a vzorce chování, je neviditelná. Je zřejmé, že když používáme numerologii, tak zjišťujeme naše osobní čísla, energie, které reprezentují, a pocity a vzorce chování, které vytvářejí.

Numerologie je prastará věda čísel, má široký záběr, různé úhly pohledu a stále se vyvíjí... je kontinuální.

Čísla - energie - vibrace - barvy jsou dennodenní podstatou našich pocitů a chování.

základní vibrace data narození bez doplňkových čísel a jména osoby