ARTE - terapie pro každého

20.04.2022

Proč jsme dobrými kandidáty na arteterapii

S tolika tlaky na přizpůsobení, soutěžení a výkon - lidé psychologicky touží po zdravých prostorech a místech, kde mohou experimentovat s rozmanitostí rolí. Dnešní role se mění a vyvíjejí. Role se rozšiřují, od rigidních a stagnujících - jako lovců a sběračů - k proměnlivým, emocionálním a společenským - přemítavým a přemýšlivým. Pro mnoho lidí není tento přechod snadný. Tyto změny rolí mohou roztáhnout hranice psychiky a posouvat za běžné hranice. Pro některé to znamená držet se dlouho zavedených, tradičních, jednorozměrných, sebeomezujících rolí. Pro jiné to znamená snahu zůstat v dysfunkčních vztazích, kde upadají do bolestivých vzorců chování a myšlení - v souladu se společenskými normami. 

Arteterapie poskytuje nástroje, které pomáhají vykročit z těchto zastaralých omezujících rolí a přesvědčení směrem k lepšímu bytí. Arteterapie může poskytnout východisko z tohoto začarovaného kruhu, pomůže rozklíčovat složitost těchto náročných situací.

Arteterapie dává nástroje a strategie k implementaci zdravějších alternativ, může poskytnout hodnocení, intervence, plány a stimulaci růstu a transformačního vývoje.

Přiznejme si to, lidé se mění - sociálně, emocionálně i mentálně. Naše role - spolu s jejich potřebami a touhami - se již neomezují na úzké role. Lidé nemusí sedět ve společenském prostředí připoutaní k tomu, co se od nich očekává. Jsou nyní volnější prozkoumat hlubší úrovně sebe sama, mohou sundat masky. Tyto měnící se časy představují nová pravidla a místa pro sebevyjádření a zkoumání. Nyní více investujeme do hledání psychického pohodlí. Kulturní normy stále nepodporují plnou angažovanost ani nepodporují plné tvůrčí vyjádření. Učíme se ignorovat, potlačovat a popírat mnoho aspektů zdravých charakterových rysů. 

Arteterapie využívá více zdrojů pro sebevyjádření, sebeobjevování a sebeorganizaci. Arteterapie je bezpečným místem, kde si všichni mohou vyzkoušet nové role a experimentovat s různými úhly pohledu a projevy. V arteterapii můžeme vytvářet umění pro své léčení. Jsme vyzýváni, abychom vyjadřovali pocity, vyjadřovali sny a rozšířili své chápání. Můžeme využívat arteterapii jako zdroj k životu, který je plněji propojen se sebou samým a s ostatními v komunitě. 
Arteterapie může pomoci vytvořit pohodlné, zajímavé a myšlenkové cesty pro sebevyjádření. Prostřednictvím zkoumání různých rolí a úrovní pohodlí v soukromém prostředí můžeme přemýšlet o mnoha aspektech svého života a zjistit, které role nejvíce podporují toho, kým chceme být - umělecky, společensky a emocionálně. 

V arteterapii jsme vybízeni k tomu, aby jsme reflektovali své životní zkušenosti:
Jsme povzbuzováni k tomu, abychom vytvořili životní příběh více v souladu s jeho multidimenzionálním charakterem.
Arteterapie poskytuje kanál pro vyjádření osobní energie a je způsobem, jak můžeme jednat a vytvářet kreativní umělecká díla pro potěšení, pro radost, pro terapeutické uvolnění a pro cílené léčebné cíle.  

Co mohu na sezení očekávat?

Arteterapie může být přímou cestou k vyléčení rozdělení: mysl od těla a srdce od hlavy.
Mezi sebevyjádřením a zdravím existuje vztah. Když se svobodně zapojuji do sebevyjádření, přibližují své osobní cíle, které lze rozvíjet s pozitivními důsledky. Aby jsme prozkoumali hluboké problémy, smutky a bolesti - často pohřbené roky.
Společně můžeme řešit potíže a překonat bariéry, které mu mohou bránit žít plnohodnotný a vědomý život bez zbytečného smutku a pochybností. Žít svobodně s plně zapojenou osvobozenou psychikou a duchem. 

Arteterapeutické konzultace jsou místem, kde si můžete popovídat o tom, co vás trápí, a sestavit akční plán, jak provést změny, aby byl náš život plnější a vědomější.  

Jak arteterapie funguje?

Arteterapie poskytuje bezpečné, důvěrné a poutavé místo k vyjádření své tvůrčí energie pro řešení problémů, řešení konfliktů, komunikaci a pro zvýšení zdraví a pohody. Pro všechny je kreativita obvykle nevyužitým, ale úžasným zdrojem. kterou přehlížejí při pokusech o vyřešení osobních problémů a při vývoji dalších zdrojů pro plnější, živější smysluplný životní zážitek. Umělecký projev může člověka potěšit; udělejte ho vynalézavým a nasměrujte ho k osobitějšímu životnímu příběhu.
Arteterapie je jakýmsi přechodem mezi různými světy. Je akcelerátorem změny.
Arteterapie může změnit způsob myšlení prostřednictvím interakce se sebevyjádřením, různými médii a vnitřním prostorem, podporuje nové způsoby pohledu na svět a pomáhá otevřít se novým možnostem. 

Arteterapie využívá tradiční "talk terapii" - terapii sdílením a různé druhy neverbálního uměleckého vyjádření k podpoře stále širších lidských hodnot.
Tvořivě experimentujeme s různými materiály, jako jsou akrylové barvy, olejové barvy, vodové barvy, hlína, olejové pastely, koláže, papír a tužky.
Během arteterapeutického procesu lze použít mnoho druhů výrazů, intervencí a metod.
Může existovat jeden typ procesu nebo jakákoli kombinace procesů, jako je sochařství, malba, fototerapie, tisk, psaní deníku, koláž nebo osobní rituály...

Jaký je další krok?

...vykročit...