12 bran na cestě k osobnímu růstu

10.01.2020

PRVNÍ BRÁNA: Objevte svou hodnotu

Nezáleží na tom, jak jste inteligentní, přitažliví či talentovaní - protože vzhledem k pochybnostem o tom, zda za něco stojíte, máte sklony mařit vlastní snahy a podkopáváte své vztahy s okolím.
Život je plný příslibů a příležitostí - otevřte se mu a užívejte jich, naučte se vážit si vlastní, vám vrozené hodnoty a sami sobě prokazujte stejnou úctu, jakou věnujete ostatním.

Tím, že objevíte svou hodnotu, osvobodíte vlastního ducha.
DRUHÁ BRÁNA: Zaktivizujte svou vůli

Ve vašem nitru dříme nespoutaná síla ovládající vaši vůli, duši i srdce. Síla, která neucukne tváří tvář nepřízni osudu. Stačí, když budete mít na paměti důvod, vizi, která vás přivedla sem na Zemi - vizi, která vás pozvedne ke hvězdám - do hloubi oceánů i do výšin, kde sídlí duše.

Dříme ve vás mocná a silná vůle a čeká na vhodnou chvíli, aby se mohla projevit.
TŘETÍ BRÁNA: Dodejte energii svému tělu

Vaše tělo je jediná věc, která vám musí vydržet po celý život. Tvoří podstatu vaší pozemské existence. Dopřejte mu tedy energii, obohaťte svůj život tím, že zlepšíte jeho funkčnost.
Postrádáte-li vitalitu, pak máte šanci s tím něco dělat; A jste-li zdraví, ani pak vám v aktivizaci nic nebrání.

Kdybyste přestali pečovat o své tělo, kdy byste potom žili?
ČTVRTÁ BRÁNA: Naučte se hospodařit s penězi

Peníze nejsou ani božské, ani prokleté, mají však v sobě jistou energii.
Jako láska či strach mohou prospět nebo vás svázat. Když si ujasníte cíle a využijete svých schopností, můžete nasekat slušné prachy, můžete si dělat, co vás napadne, můžete si splnit nejtajnější přání.

Pokud je však chcete užívat s rozumem a s rozvahou, pak se rozdělte a udělejte něco prospěšného i pro ty, kteří žijí kolem vás.
PÁTÁ BRÁNA: Ovládněte svoji mysl

Díváte se na svět z podivného úhlu vaší víry, znalostí a zkušeností. Svět je v podstatě odrazem vaší mysli. Teprve potom, co se vaše mysl rozjasní, rozpoznáte pravou skutečnost, přesně takovou, jaká je.

Co asi uvidíte, až vám spadnou slupky z očí?
ŠESTÁ BRÁNA: Důvěřujte své intuici

Pod naším běžným vědomím se skrývá další temné, dětinské vědomí - pokladnice snů, strážce instinktů.
Naše podvědomí vlastní klíče ke studnici moudrosti, jasného nazírání a neutuchající síly. A nám nezbývá než se dívat, naslouchat a důvěřovat - sledovat své sny, pocity a instinkty.

Kdybychom přestali důvěřovat vlastním smyslům, čemu bychom mohli věřit?

SEDMÁ BRÁNA: Přijměte své emoce

Emoce jsou jako vlny na moři nebo počasí na obloze, vzdouvají se a plynou podle vlastního řádu.
City ovládnout nedokážete ani svým jednáním, ani silou vůle.

Nejste tedy odpovědni za city; odpovídáte však za své reakce na ně. Přijměte své city bez výjimky, nebraňte se jim; nedovolte jim však, aby ovládly váš život.

OSMÁ BRÁNA: Naučte se čelit strachu

Strach je skvělý sluha, ale zlý pán. Podobně jako bolest vás dokáže varovat, ale také zkalit život, nebo ho dokonce zkrátit.
Strach se objevuje v mnoha převlecích a schovává se za fráze typu: Vážně o to nemám zájem. Nebo: Proč bych se s tím obtěžoval? Anebo také: Děkuji, nechci. Strachu čelíte každodenně - strachu ze selhání, z odmítnutí, dokonce i strachu být sami sebou. Vaše strachy nejsou pevnými zdmi, jsou jen překážkou.

Odvaha není absencí strachu, je bojem proti němu.

DEVÁTÁ BRÁNA: Osvětlete stinná zákoutí své duše

V dětském věku jste čistí, úplní, otevření a opravdoví, učenliví, silní, hodní i zlí, poslušní i neposlušní, jste příslib do budoucnosti.
Jak rostete, zříkáte se jistých částí své osobnosti, především těch, které jaksi neladí s obecným míněním. Vytváříte tak falešný pohled na vaši osobnost, temné síly se chytají příležitosti a vy nevidíte, jak mohou být zákeřné.

Osvětlením stinných zákoutí duše se znovu scelíte, znovu budete opravdoví. Uvolníte energii, která ve vás dříme, spoutanou léty potlačovanou identitou, kromě ní najdete pochopení, pokoru i soucit.

DESÁTÁ BRÁNA: Přijměte svou sexualitu

Touha po sexuálním vybití, chuť na jídlo i hlad po životě jsou stejně tak přirozené jako oblaka na obloze či vlny na moři.
Potlačováním či zneužíváním mocné síly pudů si vypěstujete posedlost, nutkání či pocity viny.
Smyslem žití není rozmazlovat či zatracovat pudy, ale udržovat je, přijímat a moudře usměrňovat.

Přijetím vlastní sexuality vzdejte hold své lidskosti.

JEDENÁCTÁ BRÁNA: Probuďte své srdce

Láska je největší tajemství života. Je silnější než strach či osamění, provází vás mělčinami emocí až k břehům nekonečného bytí.
Láska nedokáže žít jen ze samotných slov či citů, žije však z vašich činů, které vás přenášejí přes vlastní sobecké zájmy, přes pádné důvody a pohnutky až do míst, odkud můžete obejmout celý širý svět.

Projevy lásky začínají drobnostmi - třeba vhledem do vlastní duše, která touží po láskyplném pohlazení, které však čeká vždy na opačné straně vrátek do vašeho srdce.

Nejste tu proto, abyste se setkali se svým lepším já; jste tu proto, abyste se jím stali.

DVANÁCTÁ BRÁNA: Služte světu

Služba je postoj založený na poznání, že svět nás podporuje, živí, učí, ale i zkouší, třebaže si to někdy nezasloužíme.
Pochopení této prosté pravdy nás může pohnout k tomu, abychom se snažili splatit svůj dluh. Prostřednictvím služby rozdáváme, ale zároveň otvíráme svoji duši lásce, hojnosti a vnitřnímu míru.

Jste-li prospěšní druhým, prospíváte zároveň sobě.

REALIZACE ZÁSAD OSOBNÍHO RŮSTU

Žák porozumí věci jen formálně, učitel ji dokáže pochopit jako takovou a mistr ve svém oboru chápe její podstatu.
V každodenní škole života jsme zároveň žáky, učiteli i mistry - dokážeme se poučit z minulosti, předvídáme důsledky našich příštích kroků a snažíme se chápat věci tak, abychom dokázali porozumět světu kolem.

Dan Millman