Energie - barvy - vibrace  objevování své podstaty

29.05.2022

Energie vody... 

Spotřebováváme vodu každý den... každý člověk na planetě potřebuje vodu, aby prosperoval a přežil. V představě věcí je voda, kterou konzumujeme, bez vědomí - protože má velmi rušivou a chemickou infuzi, aby dosáhla k našim kohoutkům.

V dnešní době byly z naší vody odstraněny esenciální minerály.
Vodní terapie  remineralizuje vodu (pH>8) a vlévá do vody hluboká slova, přání, fráze, mantry, afirmace a kódy moudrosti.
Voda s energií se stává supervědomou a připravená pomáhat posilovat, podporovat a vyživovat vše podstatné lidské tělo | mysl | duch | systémy.

Naprostá většina z nás je prostě dehydrovaná - senioři obzvlášť... Kdybychom všichni pili více vody s energií a snížili naši závislost na věcech, které není dobré dávat do těla; dostali trochu více přirozeného vitaminu D venku v přírodě - naše společné úrovně zdraví a pohody by stoupaly a opakovaly by se každý den!

Jednoduché tvrzení: Rakoviny, viry, bakterie, paraziti, toxiny, alergeny, patogeny atd. nemohou žít, prospívat ani přežívat v alkalickém prostředí.
Naše těla jsou ze 72 % tvořena vodou a naše základní orgány a fyziologické systémy spoléhají na vodu, aby spolu komunikovaly při každodenních tělesných funkcích... přeměna tohoto prostředí na alkalický stav (pH>8) pomůže léčit, opravovat a chránit nás od toho, co nám způsobuje "nemoc" bez ohledu na to, kde žijeme.

Zvuk je také součástí terapie - vystavením vody binaurálním rytmům a nebo hudbě, které jsou naladěny na 528 Hz - můžeme sytit vodu povzbuzujícími frekvencemi. Frekvence lásky například vibruje na 528 Hz.

Díky Dr. Emotovi můžeme nyní vědecky dokázat vědomí vody...
Nejmocnější slova, fráze a kódy moudrosti jsou napuštěny do alkalické vody, s posvátnou geometrií, barevnými vzory a zvukovou terapií, které pomáhají vytvořit nový přístup pro maximální osobní zdraví a pohodu.

Vytvoření nového návyku trvá 21 dní a vytvoření nového životního stylu 90 dní... již za 7-10 dní začnete pozorovat rozdíl v důsledku konzumace vody s energií.

Výkonná kvantová mechanika, fyzika, biologie, psychologie, věda, spiritualita a metafyzika stojí za základními principy, proč je tato terapie tak účinná. 

Seznam "kódů moudrosti" ve vodní energii je následující...
 

 1. Jsem vítr, oheň, země, voda, galaxie nahoře a dole...
  Jsem éterický - v souladu s přírodou, zvířecími duchy, prastarou moudrostí a přírodními cestami...
  Jsem otevřený všem informace, které tato pole obsahují. ~ Stuart Wilde
 2. Zdravím božství ve všech živých věcech. ~ Florence Scovel Shinn
 3. Veď mě od neskutečného ke skutečnému.
  Veď mě z temnoty ke světlu. Veď mě od smrti k nesmrtelnosti. Ať je mír, mír, mír. ~ Pavamana Mantra
 4. Omlouvám se, prosím, odpusť mi, děkuji, miluji tě! ~ Modlitba Ho'oponopono
 5. Ó Bože, veď mě, chraň mě, udělej ze mě zářící lampu a zářivou hvězdu.
  Jsi mocný a mocný. ~ Bahá'í modlitba od Abdu'l-Bahy
 6. V Buddhovi, Dharmě a Sangze nacházím útočiště, dokud nedosáhnu osvícení. ~ Buddhistická modlitba útočiště (v sanskrtu)
 7. Buďte bezúhonní se svým slovem.
  Neberte si nic osobně.
  Nevytvářejte si domněnky.
  Vždy čiň, jak nejlépe můžeš. ~ Don Miguel Ruiz
 8. Brahma, projev duchovní energie, ničitel utrpení, ztělesnění štěstí, jasný jako slunce, ničitel hříchů, božský, intelekt, který může inspirovat! ~ Gayatri Mantra
 9. Kdo přebývá v úkrytu Nejvyššího, bude přebývat ve stínu Všemohoucího.
  Řeknu o Hospodinu: On je mé útočiště a má pevnost, můj Bůh; v Něj/Jí budu důvěřovat. ~ Žalm 91, Bible krále Jakuba
 10. Vkládám svá břemena na Krista uvnitř a jdu svobodný, abych byl milující, harmonický a šťastný. ~ Florence Scovel Shinn
 11. Nbwaakaawin (Moudrost) , Aakide'ewin (Statečnost) , Mnaadendimoowin (Respekt) , Debewin (Pravda) , Gwekwaadiziwin (Poctivost) , Dbadendizwin (Pokora) , Zaagidowin (Láska) 

Kompletní seznam slov, frází a manter energie vody je uveden níže, počínaje 3 nejsilnějšími slovy pro naši současnou dobu.

 • LÁSKA | 
 • VDĚČNOST | 
 • IMUNITA | 

Když konzumujete vodu s energií - použijte svou představivost... zastavte se a řekněte tři slova výše s úmyslem při každém lahodném doušku. 

Vodu je nejlepší konzumovat při pokojové teplotě pro maximální absorpci!

V současné době jsou sady nálepek pro vodu s energií přeloženy z angličtiny...


Jak je to tedy se všemi barvami a velkými písmeny ve slovech?

Psaní velkých písmen ve slovech je jednoduché - je to posvátná geometrie... 

Barvy jsou specifické vibrační vzory energie, které pocházejí ze světla.
Každá barva nese vibraci specifické energie, která podporuje a udržuje skutečnou realitu. Barvy vám pomohou vidět skrz mlhu mlhy duality.
Barvy vám nejen pomáhají definovat a porozumět realitě, ale pomáhají lidem rozpoznat vibrace, které používáte, když spoluvytváříte novou realitu budoucnosti lidstva.

Růžová = LÁSKA

Růžová je barvou Lásky (všichni to víme!). Růžová přichází do vašeho srdce a z vašeho srdce, protože Láska je začátek. Co jiného může v životě existovat bez začátku Lásky? Existuje ve Vše co je.

Zelená = LÉČENÍ

Zelená barva představuje život; podíváte-li se všude kolem sebe, uvidíte, že jednou z primárních barev života na této planetě je zelená, jak dokazuje každé jaro.
Takže k léčení fyzické, emocionální, mentální nebo duchovní bolesti nebo jakékoli bolestivé situace použijte zelené léčivé světlo.

Modrá = DŮVĚRA

Důvěra je nezbytná pro pokračování vašeho vědomí a vašeho růstu.
Být schopen důvěřovat znamená odstoupit od strachu.
Pokud žijete pravdivě, nikdy nebudete muset o ničem pochybovat.
Důvěra je implicitně nezbytná na cestě rozvoje od bolesti a směrem k sobě.
Strach způsobuje bolest;
Důvěra vymaže strach a tím smaže bolest.
Pokud začnete věřit, že vše má svůj účel, a že bolest je ukazatelem věcí, které se musí změnit, bolestivá místa mohou být vyléčena, když provedete nezbytné změny.

Zlato = MILOSTI

Zlaté světlo milosti existuje ve formě částic.
Můžete si představit Zlaté světlo Milosti jako drobné částečky, které na vás prší.
Zlaté světlo milosti má vibraci, která ve vás vyvolává pocit "ahh".
Zlaté světlo je barevná vibrace, která rozbíjí vzory.
Představte si "Grace" "79135" sestupující k vám, je to vítané a hmatatelné.
Protože se používá k rozbití vzorců, tato konkrétní vibrace má svou podstatu.
Používá se k odtržení vaší karmy a všech vzorců, které byly drženy po celý život ve vaší přítomnosti a ve vašich paralelních životech, rozbíjí vzorce víry vírou, protože jsme postavili jednu falešnou víru na druhou.
Žádost o Zlaté světlo vštěpuje schopnost světla proudit ze Zdroje směrem k vám  a rušit to, co není pravda.

Bílá = PRAVDA

Bílé světlo je často nazýváno světlem, protože světelná energie je v souladu s pravdou.
Bílá představuje spíše pravdu než iluzi.
Rozbíjí falešná přesvědčení, ale když je zažita z místa lásky, je bílá všechno, jen ne drsná.
Je to svoboda sama.
Podvědomí zažilo a setkalo se s touto vibrací prostřednictvím vašich andělů, univerza, které vás obklopuje bílým světlem a vibrací pravdy; máte na výběr, jak to chcete přijmout.
Pravda je spojena s krásou v pochopení, že vše je tak, jak má být a ve své vlastní podobě, ve všech svých vlastních podobách, každý z nás jsme krásný.
Energie Pravdy rozbíjí nevhodné iluze o sobě, o druhém, o světě a o vesmíru.
Bílé světlo pravdy ukazuje jednotu.

Fialová = PROMĚNA

Fialová není jen vibrace barev; obsahuje v sobě působivost, éterický materiál, který k vám může být skutečně přitahován nebo na vás může pršet, aby vám pomohl s transformací. Fialové světlo lze nejlépe chápat jako světlo, které pomáhá lidem překročit nebo transformovat cokoli ve vesmíru.
Fialové světlo transformace může být použito pro transformaci specifických situací, které nefungují, nebo pro překonání určitých emocionálních stavů, které vás uvězňují a brání vám ve spojení s vaším vlastním božstvím. Můžete použít fialové světlo transformace kolem sebe, když si přejete něco změnit, posunout se nebo se pozvednout.

Žlutá = SVĚTLO

Žlutá je jiná než zlatá barva.
Žlutá je barvou slunce a barvou porozumění.
Světlo následuje pravdu.
Jakmile budou mylná přesvědčení puštěna na světlo, můžete překonat stará omezení a mít nový mír a klid.
Někteří duchovní mistři tomu říkají osvícení.
Žlutá vám pomůže pochopit, co vám bílé světlo ukázalo.
Nemůžete dosáhnout světla, aniž byste otevřeli své srdce lásce, aniž byste si vyléčili svá zranění a nezvládli své emoce, aniž byste plně vstoupili do důvěry s jasností, aniž byste uvítali pravdu a aniž byste transformovali to, co je třeba transformovat.
Všechny tyto věci vás vedou k osvícení - světlu a stříbrné niti nekonečna, kde čas neexistuje.


Každé slovo v seznamu slov energie vody je obaleno stříbrnou nití.
Stříbrná vlákna jsou éterickým spojením, které máme se vším ve vesmíru.
Zabalení každého písmene do barvy stříbra vytváří a drží toto spojení.

Když se lidé naučí pracovat s vodou a energií v sobě, naučíte se, jak vymazat a překreslit stříbrné linie vašich éterických plánů, které řídí naše fyzické formy.

Energie vody pomůže integrovat všechny výše uvedené  vibrace, frekvence, kódy moudrosti, žalmy, mantry, modlitby a učení předků v přítomnosti alkalického média - abychom se skutečně uzdravili a objevili sami sebe!

Láska * Vděčnost * Imunita