Soft Terapie

ACCESS BARS

Všechno v životě ke mně přichází s lehkostí, radostí a slávou!

Co kdyby dnešek, byl pro vás začátkem něčeho nového?

 • Toužíte se, už posunout, na své cestě osobního rozvoje a máte pocit, že jste někde zaseklá/ý?
 • Chcete si KONEČNĚ DOVOLIT vidět v životě nové možnosti?
 • Chcete odstranit podmínečnost a omezení v myšlenkách, pocitech a emocích a začít MYSLET JINAK?
 • Chtěl/a byste uvolnit svá traumata bez nutnosti "rýpat se" ve starých ranách?
 • Access Bars je velmi příjemná, jemná a relaxační metoda, která vám pomůže být ve svém životě vědomá/ý a více napojená/ý na intuici, být TADY A TEĎ. 
 • Co způsobí dotyky 32 bodů na hlavě?

  Dotykem prstů, velmi jemně, budu postupně procházet všech 32 bodů, ve kterých jsou nashromážděny vaše myšlenky, nápady, hodnocení, přesvědčení, strachy a vaše postoje, o kterých si myslíte, že jsou důležité a

  pomocí bodů (BARS) udělám
  D E L E T E

  všech těchto již nepotřebných "programů", které máte ukryty v hlavě (zastaralé vzorce chování, systémy přesvědčení a postojů, které používáte od dětství) a zabírají vám tam místo

  Po Barsech budete fungovat JINAK

  V průběhu předávání "barsů" můžete klidně usnout, nebo jen odpočívat a relaxovat

  Většina lidí používá více levou mozkovou hemisféru, tj. ROZUM.
  Ten nám však způsobuje spíše omezení pohledu na naší realitu, kterou vidíme pouze

  z pohledu rozumu.

  Po této terapii budete více zapojovat pravou mozkovou hemisféru, tj. více tvořivosti, intuice, budete více "vědomí".

 • Běžná terapie trvá přibližně hodinu, klient zůstává ve svém oblečení, leží na zádech, na lehátku. 

Terapie dotekem - Jin Shin Jyutsu

V rámci terapie Jin Shin Jyutsu používáme dlaně k jemnému vyrovnání proudů životní energie v těle. V obecnější rovině se jedná o probouzení vědomí dokonalé harmonie uvnitř nás i ve vesmíru.

V Jin Shin Jyutsu se nepoužívá fyzická síla, jen dotek. Dlaně jsou používány jako "startovací kabely", které když se napojí na 26 bezpečnostních energetických zámků, dokáží přesměrovat nebo odblokovat proudění energie v příslušných drahách.

Terapeut Jin Shin Jyutsu není ten, kdo způsobuje léčivý, uvolňující účinek, ale je pouze tím, kdo napomáhá se znovu napojit na nekonečný zdroj energie v každém člověku. Přičemž nečerpá ze svého osobního zdroje energie.

Běžná terapie Jin Shin Jyutsu trvá přibližně hodinu, klient zůstává ve svém oblečení, leží na zádech, na lehátku.

Kombinací pozic dlaní na těle (tam, kde jsou bezpečnostní energetické zámky) se stimuluje oběh energie správnou energetickou drahou ve správném směru. Těchto drah máme v těle mnoho a každá má svou specifickou funkci.

Do určité míry je terapie Jinshin Jyutsu jedinečná a tedy neopakovatelná ve stejné podobě pro každého člověka v daném čase. Proto přináší každému právě ten účinek, který v danou chvíli nejvíce potřebuje.

Nicméně nejběžnějším okamžitým účinkem bývá velmi hluboká relaxace, která v závislosti na klientovi může mít i meditační povahu.

Účinky Jin Shin Jyutsu na tělesné úrovni:

Pokud proudí životní energie tělem bez překážek, posílí a uzdraví každou buňku a tkáň.
Tělo je efektivněji zbavováno jedů.
Urychluje se látková výměna.
Tělo se prouděním hluboce uvolní a dokáže tak samo vyrovnávat vegetativní a funkční poruchy.
Proudění harmonizuje krevní oběh a trávení.
Imunitní systém sílí.

Účinky Jin Shn Jyutsu na duševní úrovni:

Nálada se zlepšuje.
Sebevědomí roste.
Stará schémata chování mizí.
Postoje jako obavy, strach, zloba, smutek přemáhání se harmonizují.
Depresivní nálady ustupují.
Aura se projasňuje.

Účinky Jin Shin Jyutsu na spirituální úrovni:

Negativní myšlenky ustupují.
Rozvíjí se vnitřní radost a klid.
Vznikají naprosto nové zážitky.
Duše se očišťuje.
Mnoho nových spirituálních poznatků.
Vědomí se rozšiřuje.

Karpální tunely na rukou

Syndrom karpálního tunelu je v dnešní době nejčastějším útlakovým syndromem na horní končetině. 

Toto způsobuje nedokrevnost středového nervu v zápěstní úžině. 

Jedním z nejčastěji uváděných příznaků je noční brnění dlaní a prstů, dále porucha jemné citlivost konečků prstů (zejména palce, ukazováku, prostředníku, ale i prsteníku).
Objevují se potíže s udržením jemných předmětů pro necitlivost, snížení síly stisku ruky, ranní ztuhlost a necitlivost prstů.
Často v noci či po ránu pomáhá od obtíží protřepání ruky, úlevu také přináší svěšení ruky směrem dolů, naopak ke zhoršení dochází při zvednutí ruky nad hlavu.
Nejsou výjimkou ani bolesti vystřelující do lokte či do ramene. 
Potíže bývají horší v klidu, postupně se zhoršuje obratnost prstů a ruky a dochází ke ztrátě svaloviny, která ovládá pohyb palce.

Počáteční a lehčí stádia syndromu karpálního tunelu se dají úspěšně zvládat konzervativní cestou.

Osvědčují se techniky měkkých tkání, které vedou k normalizaci elasticity a pohyblivosti. Tím, že ovlivníme elasticitu měkkých tkání a uvolníme jejich napětí, dochází k obnově cirkulace, eliminaci otoku a ke snížení bolestivosti.
Také je velmi účinné uvolnění a protažení v oblasti  karpálního tunelu.

 • Běžná terapie trvá přibližně půl hodiny, klient zůstává ve svém oblečení, leží na zádech, na lehátku. Případně sedí, dle vlastního pohodlí.