Vzájemné vztahy mezi jednotlivými čísly – vibrace, energie a barvy

24.07.2021
 • 1 + 1 = mocný vliv, avšak též plno jiskření
 • 1 + 2 = spojení rozhodnosti a pokory, vzájemná motivace, podpora
 • 1 + 3 = spolupráce, společný užitek
 • 1 + 4 = obětavost, zhodnocení potenciálu, materiální posílení
 • 1 + 5 = společná touha po zábavě a vzrušení
 • 1 + 6 = výzva k pestrému životu, společné hledání radosti
 • 1 + 7 = rozdílné vnímání světa, protikladný celek
 • 1 + 8 = sdílení úspěchů i sebevědomí
 • 1 + 9 = otevřenost naráží na sobeckost
 • 2 + 2 = slabý nevyhraněný směr, společná tvůrčí práce
 • 2 + 3 = vzájemné ujištění, hledání sebevědomí
 • 2 + 4 = oboustranné posílení schopností, praktičnost
 • 2 + 5 = touha po klidu a dobrodružství, které mohou být snadno v nesouladu
 • 2 + 6 = obětavost a láska jdoucí ruku v ruce, smysl pro krásu
 • 2 + 7 = porozumění, respekt, hledání romantiky
 • 2 + 8 = vzájemné pochopení citů, oboustranné podněcování
 • 2 + 9 = inspirace, otevřenost, vhled do věcí
 • 3 + 3 = souznění talentů, příznivé spojení
 • 3 + 4 = podpora užitečných nápadů, zakotvená kreativita
 • 3 + 5 = kreativní cesta, hledání nových možností
 • 3 + 6 = činorodá láska, uznání a inspirace
 • 3 + 7 = nápadité bádání, oboustranná bystrost
 • 3 + 8 = konfrontace rozumu a kreativity
 • 3 + 9 = shodný směr, velkorysost a činorodost pospolu
 • 4 + 4 = maximální užitek ze společného zázemí
 • 4 + 5 = stabilita a aktivita dohromady, které se mohou vyrovnat nebo vyústit v nesnáze
 • 4 + 6 = svědomitost a láska, porozumění ve společné snaze
 • 4 + 7 = možné rozšíření obzorů, hledání krás i životního zázemí
 • 4 + 8 = podpora v dosahování hmatatelných cílů
 • 4 + 9 = důležitý nadhled, ale i každodenní píle a pracovitost
 • 5 + 5 = znásobení dobrodružné povahy, hrozí bezuzdnost a chaos
 • 5 + 6 = hledání rozmanitosti a krás, vyvažování protikladů
 • 5 + 7 = mírnění nezkrotných tužeb, důležitá motivace myšlenek
 • 5 + 8 = pomoc při dosahování úspěchu, energie a užitek pospolu
 • 5 + 9 = společné sebevyjádření, tvůrčí a aktivní směr
 • 6 + 6 = štěstí nalezené v každodenním klidu a mírném tempu
 • 6 + 7 = radost z vyšších idejí, zájmů a prospěchu dobré věci
 • 6 + 8 = efektivní snahy zasazené do příznivého prostředí
 • 6 + 9 = vzájemná důvěra, spravedlnost a vize ruku v ruce
 • 7 + 7 = hloubavé duše, mírné tempo, možný ideový rozkol
 • 7 + 8 = velký úspěch v případě myšlenkového souznění
 • 7 + 9 = ušlechtilý a moudrý pohled na svět
 • 8 + 8 = uzavřené partnerství dvou schopných a realistických duší
 • 8 + 9 = efektivní zúročení talentu doprovázené hrdostí a štědrostí
 • 9 + 9 = souznění vznešených cílů a vysokých ideálů